A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2021. évi egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások kategóriájú támogatásának köszönhetően, az alábbi egyházközségek részesültek támogatásban.

Hálás szívvel köszönjük a támogatást, amely jelentős segítséget adott templomaink felújítási munkáinak elvégzéséhez!

Támogatott szervezet: Téglási Római Katolikus Egyházközség az ungvári járásban
Támogatás célja: A téglási római katolikus templom belső felújításával kapcsolatos beruházások.
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-001083

Támogatott szervezet:Ungvári Római Katolikus Szent György Egyházközség
Támogatás célja: Az Ungvári Római Katolikus Szent György Egyházközség beruházásai.
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-000570

Támogatott szervezet: A Római Katolikus Egyház Munkácsi egyházmegyéjének Sislóci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Egyházközség
Támogatás célja: A sislóci római katolikus templom védelmét, fejlesztését szolgáló beruházások.
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-000076

Támogatott szervezet: Ráti Római Katolikus Egyházközség, ungvári járás
Támogatás célja: Templomépülettel és kápolnával kapcsolatos beruházások a ráti római katolikus egyházközségben.
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-000645

Támogatott szervezet: Római Katolikus Egyház Egyházközsége Rahó
Támogatás célja:A rahói római katolikus egyházközségekhez tartozó rahói, rahó-zipzerei és terebesfehérpataki templomokkal kapcsolatos beruházások.
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-001610

Támogatott szervezet: Római Katolikus Egyház Egyházközsége Kőrösmező
Támogatás célja: Templomtető felújítás és egyéb beruházások a kőrösmezői római katolikus egyházközségben.
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-000127

Támogatott szervezet: Munkácsi Szent Márton Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A Munkácsi Szt. Márton Római katolikus Székesegyház és Szent Mihály kápolna megóvását, fejlesztését elősegítő beruházások.
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-000875

Támogatott szervezet: Alsókerepeci Római Katolikus Egyházközség a Munkácsi Járásban
Támogatás célja: Műanyag ablakok és fűtést szolgáló klímaberendezések telepítése az alsókerepeci templomba
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-000920

Támogatott szervezet: Munkács-Várpalánkai Jézus Szíve Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A Munkács-Várpalánkai római katolikus templom fejlesztését, megóvását elősegítő beruházások
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-000854

Támogatott szervezet: Munkács-Váraljai Szűz Mária Szent Neve Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A váraljai római katolikus templom tetőjének festése, valamint sekrestyéjének és kórusának felújítása.
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-000851

Támogatott szervezet:Csapi Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A csapi római katolikus templom védelmét, fejlesztését szolgáló beruházások.
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-001545

Támogatott szervezet: Nagybakosi Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A Nagybakosi római katolikus templom felújítása
Támogatás azonosítója: EEÖR-KP-1-2021/1-000742