Harangszentelés és ünnepi mise Tiszabökényben

harangszenteles-es-unnepi-mise-tiszabokenyben„…Hallgassátok, ha szólal a harangunk s esengve csengve kong a templomon…” (Dsida Jenő)

December 28-án ünnepélyes keretek között került sor a tiszabökényi római katolikus templom harangjának felszentelésére. A várva pillanat déli 12 órakor érkezett el; hívek gyűltek össze közel s távolról, hogy szentmise keretében dicsőítsék az Istent.  Egy évvel a keresztszentelés után e templom falai között is felhangzott az ige, melynek igazságára egyre nagyobb szükség van a gyorsléptekkel haladó, kiüresedni látszó emberi életben.

Dr. Dupka György, a MÉKK (Magyar Értelmiség Kárpátaljai Közössége) elnöke Albert atya versével üdvözölte a misére érkezőket:

„A harangnak lelke van,
menny és föld közt lebeg.
A harangszó azt zengi:
van neked Istened.”

A sokat mondó sorok hűen jelképezik a harang küldetését; minden kondulása Mennyei Atyánkhoz hívogat, aki türelmesen várja hazatérni, megpihenni vágyó gyermekeit. A harangszó sok történet magja, melynek megismerésével közelebb kerülünk múltunk megértéséhez és magához az emberhez. „Vegyétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet” hangzott az igén keresztül az intelem.  Pál apostol mondja: „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak úgy, ahogy az Isten is megbocsát nektek!”

A hívek a hideg dacára örömmel fogadták az utókarácsonyi ajándékot, a harangot, melyet a gyülekezet férfitagjai elhelyeztek helyén, a harangtoronyban. Az ünnepi szertartásra invitáló meghívón az alábbi sorok voltak olvashatók.

„Isten kegyelméből a helyi és anyaországi összefogással elkészült az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére és a mártírok emlékére épülő templom tetőzete, a harangtorony és a harang. A harang-adományt Snell Györgytől, a Budapesti Szent István Bazilika plébánosától, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspökétől – az ott ministráló Dupka Nándor közreműködésével – kaptuk. A harang Farkas Titusz öntödéjében, Monoron készült. Összsúlya 100 kg, maga a harang 70 kg. Felirata: „Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk! Tiszabökény 2014.”

Weinrauch Márió OFM ferences atya a harang felszentelését követően ünnepi útmutatást is adott szentmise keretében, a családra, mint értékre helyezve a hangsúlyt. A szentcsalád ünnepén beszélt Jézus Krisztusról, majd rátért a férfi és a nő, illetve a gyerekek egymással szembeni kötelességére. A tisztelet megadása az, ami elvárható a fiataloktól szüleik irányában, ahogy a Biblia is írja. „Krisztus békéje töltse be szíveteket!” – mondta az atya. –

„Arra kaptatok meghívást, hogy az egy test közösségében legyetek. Ez most itt van. Ha nem tökéletesek is e falak, mert még nincsenek bevakolva, de ez már egy test, és remélem, összetartotok, mint egy test. Próbáljuk összetartani szeretetben, békében!”

Nemcsak a helyi római katolikus gyülekezet, de az egész közösség számára sokat jelent, hogy a településen egy újabb harang szólít Isten házába. Adja Isten, hogy minél többen érezzenek vágyakozást az Úr Jézus Krisztus és az evangélium megismerésére!

„Hallgassátok, ha szólal a harangunk
s esengve, csengve kong a templomon,
hogyan hirdeti az élet igéjét,
amely kivirul minden bús romon.”
(Dsida Jenő: Harangszentelési imádság)

Bodnár Diána