Veres András: Szent Márton a testvéri szeretet példáit adta

A Magyar Nemzetnek (Márton… 1., 5. o.) a szombathelyi megyéspüspök adott karácsonyi interjút. Leszögezte: „Karácsony ünnepe mindig a szeretetre, Jézus Krisztusra figyelmeztet bennünket. Az isteni ajándékra, a megváltó, a felemelő szeretetre, amellyel mi is mindnyájan megajándékozhatjuk egymást. Nincs olyan szegény ember, aki ne tudna valami jót tenni embertársai érdekében. És senki sem olyan gazdag, hogy ne volna szüksége arra a segítségre, amelyet embertársaitól kaphat.” Veres András részletesen beszélt arról, hogy mi, magyarok, már Szent István idején magunkénak érezhettük a Savariában született Tours-i Szent Mártont. „Születésének ezerhétszázadik évfordulóját 2016-ban ezért is szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Szent Mártonnak számos üzenete van korunk embere számára, nem csak az amiens-i jelenet, a koldussal megosztott köpönyeg története, csak azt emlegetjük a leggyakrabban. Hosszú élete során a testvéri szeretetnek olyan példáit adta, amelyek önző világunknak is mozgatói lehetnek. Szent Márton a Krisztus által meghirdetett testvéri szeretet nevében rendkívül sokat tett annak érdekében, hogy áldozatos lélekkel, a másik ember gondjai iránt is fogékonyan élhessen minden halandó.” A főpásztor szerint van remény arra, hogy Ferenc pápa 2016-ban eljön Magyarországra, Szent Márton szülővárosába, Szombathelyre. A főpásztor elmondta azt is, hogy Jorge Mario Bergoglio Argentína fővárosában, Buenos Airesben érsekként hosszú éveken át a Szent Mártonról elnevezett érseki székesegyházban misézett. A beszélgetésben szóba került, hogy ha a szombathelyi egyházmegyében már az emlékév előkészületein munkálkodnak, nem volna-e időszerű országosan is meghirdetni a Szent Márton-jubileumot. A megyéspüspök kifejtette: „A kormány is válaszolni kíván e felvetésre. Nem csak nekünk, Szent Márton szülőhelyén élőknek a feladata Szent Márton erényének megismerése, s nem is csupán a hívő emberek kötelessége az elesettek felemelése, a Szent Márton-év jelszavául választott gondolat, a »felemelő szeretet« tettekre váltása…”

Bodnár Dániel/Magyar Kurír