Eucharisztikus nap Rahón


Ukrajna Római Katolikus Egyháza a 2012-ben megrendezendő I. Országos Eucharisztikus Kongresszusra készül. Szeptember óta minden hónap első és harmadik vasárnapján minden római katolikus templom egy-egy előre elkészítette szentbeszédet olvasnak fel és magyaráznak a lelkipásztorok, amelyek az Eucharisztia és az egyes szentségek kapcsolatát mutatják be.
A készülődésnek egy másik formája, amely az Eucharisztia iránti tiszteletet hivatott előmozdítani, ez az egyházmegye egyes kerületeiben megtartott regionális eucharisztikus napok. Ilyen eseményre került sor 2011. november 19-én a rahói plébániatemplomban. A környék papsága együtt misézett Kurzakov Elek atyával, aki szentbeszédében az Eucharisztia egy katolikus ember életében betöltött szerepét mutatta be. A szentmise után bűnbánati rész következett, amely az emberek szívét közelebb akarja hozni Teremtőjéhez a szentgyónáson keresztül. A környékről összesereglett hívek szép számmal járultak szentgyónáshoz, majd szentségimádás következett. A szentségi áldást követően minden hívő külön áldásban részesült, majd pedig alkalom nyílott az Oltáriszentség közvetlen közelében való imádságra.