Kedves Paptestvérek és megszentelt életet élő személyek!

Kedves Testvérek!

2023. február 22-én Isten segítségével és egységben az egész Egyházzal megkezdjük a nagyböjtöt. Az elmúlt évben a lelki elmélyülésnek ezt az idejét különleges körülmények között éltük meg, az Orosz Föderáció átfogó inváziójának következtében. Az elmúlt évtizedekben talán először nem volt szükség arra, hogy az imára és az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlására biztassunk. Mindannyian éreztük, hogy részt kell vennünk az ellenállásban a nagy gonoszság ellen, és azok ellen, akiktől függ, mikor tér vissza a béke szülőföldünkre.

Azóta a helyzet némileg megváltozott. Az ukrán nép és az Egyház eredményei mellett, melyekről az egész világ beszél, jobban megértettük az ima erejét és azt, hogy tiszta szívűeknek kell lennünk, mert „az igaz ember buzgó imájának nagy ereje van” (Jak 5,16). Már egy héttel azután, hogy felajánlottuk Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a betolakodók csapatai visszavonultak Ukrajna északi részéről.

Tudatában vagyunk ugyanakkor, hogy belefáradtunk a háborúba, ingerültek vagyunk miatta, gyakran pusztító harag, néha pedig apátia vagy a reménytelenség érzése fog el bennünket. Éppen ezért arra hívjuk most egymást, hogy ismét lépjünk az ima, a megújulás és a bűnbánat útjára. Nem lesz könnyű a béke megújulásához vezető út sem Ukrajnában, sem a szívünkben, de üdvös lesz mindannyiunk számára, ha az Úr kísér bennünket rajta. Ő a Győztes minden rossz felett, és mi minden évben azt tanuljuk, különösen nagyböjt idején, hogyan lehetünk részesei győzelmének.

Figyelembe véve a mai kor kihívásainak komolyságát, arra buzdítunk, hogy bátran és buzgón éljük meg a nagyböjtöt. Minden lelki cselekedetünk irányuljon igaz voltunk visszaszerzésére, mert az igazak imái csodát tesznek, és ezekre most mindannyiunknak szüksége van. Nemcsak emberi, hanem szellemi erőkkel is harcolunk az örök üdvösségért.

A hamvazószerdai szigorú böjt után a következő böjti és imanapra hívunk benneteket az igazságos béke szándékára. Ezt az imádságos harcunkat az ellenség teljes körű inváziója kezdetének évfordulóján, február 24-én tartjuk. Ezen a napon Berdicsivben, a nemzeti Mária-kegyhelyen gyűlnek össze az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és mindazok, akik csatlakozni szeretnének a közös imához, mely reggel 8-tól 14.30-ig tart (k.e.i.). 11.30-kor (k.e.i.) kezdődik a szentmise, melyet Visvaldas Kulbokas érsek, ukrajnai apostoli nuncius vezet. Szeretettel hívunk minden hívőt, a papokkal és a megszentelt életet élő személyekkel együtt. Kérjük mindazokat, akik nem tudnak eljönni a berdicsivi kegyhelyre, otthonukban vagy akkori tartózkodási helyükön imádkozzanak.

Arra kérünk mindenkit, hogy amennyiben lehetséges, tartsunk február 24-én szigorú böjtöt kenyéren és vízen. Emellett a nagyböjt idején minden szerdán és pénteken ugyanilyen szigorú böjtre buzdítunk. Hisszük, hogy a Mennyei Atya meghallgatja imánkat, ha egy lélekkel, őszintén és kitartóan imádkozunk.

Adja meg az Úr mindannyiunknak a bűnbánat és a megújulás lelkét. Növekedjen a hitünk megtérésünk és igaz tetteink által. Erősödjön meg a reményünk, hogy legyőzhessük a legsötétebb napokat. Szeretetünkkel pedig, Krisztus szeretetének példájára, önfeláldozóan szolgáljuk egymást, különösen azokat, akiknek most a legnagyobb szükségük van erre.

Áldjon meg benneteket a Mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek a nagyböjt, a bűnbánat és az imádság gyümölcsöző útján!

2023. február 18.

N. 6/2023.

                                                                    Ukrajna római katolikus püspökei