Az ukrajnai római katolikus egyház püspökeinek felhívása az élet szentségének napján

Kedves testvérek!

Ma ünnepeljük az Egyházban Urunk megtestüsélésének hírüladását, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét, és ezzel együtt az élet szentségének napját. Miközben Isten misztériumáról elmélkedünk, aki a názáreti Mária beleegyezésével és a Szentlélek erejével emberi természetet öltött és egy lett közülünk, felfedezzük minden emberi élet értékét és méltóságát a fogantatástól kezdve a természetes halálig.

Háborús időkben még jobban megértjük az emberi élet értékét. Megborzongunk, amikor halljuk, és néha látjuk is, hogyan képes egy ember megölni egy másik embert. A szívünk „NEM”-et kiált az ártatlanok halálára!!! Sajnos azonban nemcsak ebben a háborúban hunynak ki emberi életek. Minden évben gyermekek milliói halnak meg anyjuk méhében az abortusz következtében. Európában minden 11 másodpercben meghal egy gyermek az anyaméhben. Az ember elhalálozásának okai között az abortusz áll az első helyen. Nagy fájdalmunk, hogy Ukrajnában a függetlenség óta több mint 30 millió művi vetélést hajtottak végre; az ártatlanok megölését jóváhagyó törvények még mindig érvényben vannak. Az élet civilizációját az emberi élet és a keresztény családi értékek elleni sok más bűn és visszaélés is rombolja; ezek a bűnök – köztük az eutanázia, a mesterséges megtermékenyítés, a béranyaság, a gender ideológia, a pornográfia, a válás, a házasság előtti kapcsolat, a függőségek, az erőszak, az életet és a családot romboló törvények támogatása, a gonosz elhallgatása és a közöny – terjednek hazánkban és szerte a világon.

Ahogy a Szentírás tanítja, egyetlen emberi bűnnek sincs csak egyéni dimenziója, így következményei Istent, felebarátainkat, az egyházat és az emberi társadalmat is megsebezik. Ennek tudatában mi, hívő emberek nem maradhatunk közömbösek – konkrét tettekkel és buzgó imával kell kiállnunk az élet és a család védelmében nemzetünk és saját személyes megtérésünkért.

Ezért ma, ahogyan az már hagyománnyá vált egyházunkban, Urunk megtestesülésének hírüladása ünnepén, Gyümölcsoltó Boldogassszony napján javasoljuk, hogy fogadjunk lelkileg örökbe egy olyan gyermeket, akit az anyaméhben a halál veszélye fenyeget. Április első szombatján pedig arra kérünk benneteket, hogy plébániáitokon tartsatok bűnbánati imaórát az emberi élet és a keresztény családi értékek ellen elkövetett bűnökért és mulasztásokért, amely Szűz Mária Szeplőtelen Szívének való felajánlásban csúcsosodik ki.

2023. március 19.

Lelkipásztori áldással

az ukrajnai római katolikus egyház püspökei

N. 10/2023