2023. október 7-én, Rózsafüzér Királynéja ünnepén találkozót szerveztek  a Munkácsi Egyházmegyében a rózsafüzér-társulatok tagjai számára, amelyre minden rózsafüzér-imádkozót vagy az imamód iránt érdeklődőt szeretettel vártak. A találkozónak a Beregszászi Római Katolikus templom adott otthont.

A program reggel az örvendetes rózsafüzér elimádkozásával kezdődött, amit Lucsok Péter Miklós OP püspök tartalmas előadása követett. Beszédében saját életéből is hozott példákat. Elmondta, hogy harminc éve mindennap elmondja lehetőleg mind a négy rózsafüzért. Például vezetés, futás közben is talál alkalmat az imára, ami nagyon sokszor segít neki abban, hogy Isten jelenlétében maradjon egy-egy feszültebb helyzetben is, és ezzel kizárja a lelket romboló haragot és dühöt.

„Legyünk kegyelemmel teljesek, mint Mária. A kegyelmet fogadjuk be: áldjuk ezt a világot, és ne átkozzuk! Amikor az ember rosszat mond, akkor a gonoszléleknek ad teret. Ezért is fontos, hogy összejöjjünk és órákon át imádkozzunk, mert az ima által megtisztulunk” – hangsúlyozta a püspök.

Az előadás után a dicsőséges rózsafüzér elimádkozásával folytatódott a program. Délben ünnepi szentmisét tartottak, mely egy váratlan bejelentéssel kezdődött. Gerzánics Szergej püspöki titkár felolvasta a Szentatya levelét, melyben az állt, hogy Lucsok Péter Miklós apostoli kormányzót kinevezi a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspökévé. A Szűzanya külön ajándéka, hogy éppen ezen a találkozón jelentették be az örömhírt, és a rózsafűzér-társulatok tagjai értesülhettek legelőször arról, hogy az egyházmegyének újra van megyéspüspöke. Az ünnepből dupla ünnep lett! A hívek tapssal fogadták a főpásztor kinevezését.

A szentmise után a Beregszászi Szent Anna Karitász jóvoltából finom ebéd várt a résztvevőkre. Kis pihenőt követően a délután keresztúttal és az Irgalmasság rózsafüzérének elimádkozásával ért véget.

A résztvevők meghatottan búcsúztak egymástól. A Szűzanya valóban jelen volt végig, anyai szeretetével és gondoskodásával terelte a híveket Szent Fiához. Érezhető volt a kegyelem. Mindenki átélhette, hogy egy fegyvert kapott a kezébe: a rózsafüzért, amivel minden rosszat, gyűlöletet, békétlenséget legyőzhet. Meghittség, remény, béke, ajándék, csoda, hála jellemezte ezt a néhány együtt töltött órát. Jó, hogy a rózsafüzért zsebre lehet vágni, és otthon folytatni lehet a lelkükben a találkozón megszületett jót.

Fehér Rita

A püspök atya előadása

A napról készült összefoglaló kisfilm