Szeptember 14-én a Nagyszőlősi járásbeli Nevetlenfalu templomában búcsút tartottak a Szent Kereszt tiszteletére. A szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós, egyházmegyénk segédpüspöke volt, akit a szentmise elején Hajas Ámosz OFM nevetlenfalui lelkipásztor köszöntött.

A prédikációban Miklós püspök atya arról beszélt, milyen fontos szerepe van életünkben a keresztnek. „Hol van a kereszt a te életedben? A kereszt megváltásunk forrása.”

A nevetlenfalui plébániához közel 800 hívő tartozik, van gyermekkórusuk, számos kisebb és nagyobb fiú ministránsuk, hittanórákat tartanak gyermekeknek és felnőtteknek, akik példájukkal tanúságot tesznek a valódi keresztény életről.