A Magyarok Nagyasszonya liturgikus ünnepen, 2023. október 8-án, a nagyszőlősi Urunk Mennybemenetele plébániatemplomban a reggel 10 órakkor kezdődő szentmisét Lucsok P. Miklós OP újonnan kinevezett megyéspüspökünk mutatta be. A szentmise elején plébánosunk, Weinrauch Márió OFM köszöntötte a kánoni vizitációra érkező főpásztorunkat és az őt elkísérő Gerzánics Szergej irodaigazgató atyát.

A hét folyamán a Bereg-ugocsai esperesi kerületen belül a ferences misszió plébániáit látogatta végig főpásztorunk, valamint a hozzájuk tartozó intézményeket, óvodákat, rehabilitációs központot, karitászokat, köztük a nem olyan régen alapított tiszaújlaki Szent Ferenc karitászt.

A nagyszőlősi  vizitáció után  Bán Zsolt Jónás OFM és Hajas Ámosz OFM plébániai kormányzók plébániáit is meglátogatta Miklós püspök. A püspöki vizitáció során meglátogatott plébániákon találkozásra hívták a munkatársakat, hitoktatókat, a képviselő testületek tagjait, és a hívek számára is lehetőség  nyílt arra, hogy magánbeszélgetés formában találkozzanak az új megyéspüspökkel.

Minden ilyen jellegű főpásztori látogatás fontos az egyházközség életében: lehetőséget ad a lelkipásztori munkatársaknak, hogy megerősödjenek hivatásukban, és hogy erőt merítsenek további szolgálatukhoz.

Jézus bátorító igéjét – amit oly sokszor mondott tanítványainak – kötötte mindannyiunk lelkére a főpásztor: „ Ne féljetek a jövőtől! Bízzatok bennem!”

 Szviscsu Marina, Nagyszőlős

     Fénykép: Szviscsu Marina