Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia felhívása

Az embert Isten a saját képmására teremtette, és arra hívta meg, hogy hajtsa uralma alá a földet. (Ter 1, 27). Olyan feladatokat kapott Istentől, amelyeket csakis közösségben végezhet. Isten Hazát ajándékozott nekünk, hogy közösen gondoskodjunk róla, és felelősségteljesen működjünk együtt a társadalomban. Mi, Ukrajna római katolikus püspökei, támogatunk minden olyan törekvést, amely a polgári konfliktus megoldására irányul országunkban. Az igazságosság és a béke helyreállítása közös feladat mind a hatalom, mind pedig minden egyes polgár számára. A megkezdett folyamatot véghez kell vinni, tiszteletben tartva mindkét fél nézeteit és igényeit. Az ország vezetői hordozzák a fő felelősséget országunkért: minden politikai, társadalmi és gazdasági folyamatért, mivel a hatalom természeténél fogva rendelkezik azokkal az eszközökkel, melyekkel a legbonyolultabb problémákat is meg lehet oldani.

Éppen ezért arra szólítjuk fel a hatalom képviselőit: használjanak fel minden lehetőséget arra, hogy, meghallgatva a polgárok véleményét, békés úton találják meg a lehető legjobb megoldást az országunkban kialakult helyzetre, s mindkét oldalon tartózkodjanak bármiféle erőszak alkalmazásától. Mindez esélyt biztosít országunk politikai és társadalmi fejlődésére.

Támogatjuk az ukrán népnek azt a kívánságát, hogy olyan országban akar élni, ahol igazság, igazságosság, béke és jólét uralkodik. Arra hívunk mindenkit, aki szívén viseli Ukrajna sorsát, hogy imádkozzunk közösen a meglévő problémák mielőbbi megoldásáért, s kérjük ehhez Európa pártfogóinak, Szent Cirillnek és Metódnak, Európa védőszentjeinek közbenjárását.

 
Lemberg, 2014, február 14.

 
Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia
a sebesültekért. „Minden felet az erőszakos tettek befejezésére szólítok fel, az ország békéjét és megbékélését keressék!”