Június 22-én Szerednyén ünnepélyes keretek között átadták a belső menekültek részére épült „mobilvárost”.

Korábban már hírül adtuk, hogy a Mariupol melletti Pionerszkében hosszú ideig működött a „Béke bárkája” elnevezésű árvaház, Volodimir és Oksana Zavadszkij gondozásában. Többször meglátogatta őket, Zsarkovszkij Péter atya, aki akkor a Caritas-Spes elnöke volt. A háború miatt azonban el kellett menekülniük onnan, és Péter atya, aki közben átadta az elnökséget és a Munkácsi Egyházmegye általános helynöke lett, segített nekik letelepedni Szerednyén, egy megüresedett árvaházban. Lucsok Miklós püspök, a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzójának áldásával megállapodás született, és az egyházmegye a házat a „Béke Bárkája” nevű szervezetnek 5 évre bérbe adta, ahol a család 26 menekült gyermekkel együtt megkezdhette „új” életét. A Kárpátaljai Szent Márton Karitász jótékonysági alapítvány támogatásával megkezdődtek a felújítási munkálatok.

Időközben az ungvári járási Szerednye községben Mykolajivból és Szevjerodonyeckből is telepedtek le belső menekültek, akik számára biztosítani kellett a hosszútávú, megfelelő lakhatást. Széleskörű, országokon átívelő segítségnyújtás indult útjára, amelynek keretében kezdetét vette egy mobilfalu kiépítése is.

A projektet a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye a Keresztény Mentőszolgálattal és a „Kárpátalja árvák nélkül” elnevezésű civil szervezettel közösen szervezte. A menekültközpont a csehországi Karitásszal, a szlovák Külügyminisztériummal, a szlovákiai „A mosoly ajándék” (Úsmev ako dar) jótékonysági szervezettel, különböző karitatív alapítványokkal, a helyi Szent Márton Karitásszal és a helyi hatóságokkal való szoros együttműködésnek köszönhetően jött létre.

A projektben a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyét Zsarkovszkij atya általános helynök képviselte, a Keresztény Mentőszolgálatot Volodimir Zavadszkij, a „Kárpátalja árvák nélkül” elnevezésű civil szervezetet pedig Joszip Poszipanka. Mostanra a Mihail Nesukh tervezte modulváros építésének projektje befejeződött, és a „Béke bárkája” Gyermekközpont néven működik tovább.

2023. június 22-én került sor az elkészült mobilfalu ünnepélyesen átadására, amelynek megáldására Lucsok Miklós OP püspököt, a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzóját kérték fel. Miklós püspök beszédében aláhúzta, hogy „Az áldás azt jelenti, hogy mindent, amit Istentől kaptunk, az Ő kezébe tesszük, hogy Ő uralkodjon felette.”

A jeles vendégek között volt Evžen Diviš, a cseh karitász vezetője, és Natalia Matskova, aki a projekt megvalósítása alatt vezette azt a csoportot, amely felépítette a 12 mobilházat. Jelen volt továbbá a Kárpátaljai Regionális Államigazgatás ukrán emberi jogi parlamenti biztosának, Andrij Krjucskovnak a képviselője is, valamint Sandra Ismailovicova és Roman Zhatko, akik Szlovákia ukrajnai nagykövetségének diplomáciai testületét képviselték.

Az ünnepélyes megnyitón részt vettek még a szlovákiai Kassa város képviselői, Martin Seman és Josef Miklosko gyermekvédelmi biztosok, valamint Jevhen Burash, a miniszterelnök tanácsadója, aki egyben a szlovák kormány részéről a projekt közvetlen irányítója is volt. Jelen volt Radoslav Drab, „A mosoly ajándék” (Úsmev ako dar) elnevezésű jótékonysági szervezet vezetője is, aki a családi típusú gyermekotthonok védnöke. Az átadáson részt vettek még helyi és regionális vezetők, valamint számos karitatív szervezet képviselői.

„A nehéz pillanatokban az emberség és az irgalmasság próbáját kell kiállnunk, segítő kezet nyújtva a rászorulóknak” – mondta többek között megnyitó beszédében az egyházmegye általános helynöke, Zsarkovszkij Péter atya. Hangsúlyozta azt is, hogy mindenki hozzájárulása jelentős, aki részt vett ebben a projektben. Radoslav Drab pedig kihangsúlyozta: „Ezen a helyen a remény látható.”

Az esemény ünnepélyességét növelte a szerednyei zeneiskola kórusának éneke, és a szerednyei mobilfalu első mariupoli lakosainak dala – Volodimir és Okszana Zavadszkij, akik egyben a projekt társfelelősei is, az árvaház gyermekeivel együtt elénekelték az Ukrajnáért szóló imát.

Az ünnepség záróakkordjaként a jelenlévők egy fasort ültettek, hogy a melegben árnyékot adjon az ott lakóknak.

 

Fényképek: Reshetar Tetjana

Video: Weiss Viktória