A leendő elsőáldozók bemutatása egyik fontos állomása az elsőáldozási felkészülésnek. A jelöltek az eddig eltelt időben már tanúságot tettek, hogy komolyan veszik a felkészülést. A szertartás fontos részét képezi a hittanosok ígérete, hogy vállalják a felkészüléssel járó nehézségeket és a szülők imája gyermekeikért. A bemutatási szentmisében kifejeződésre jut, hogy a szülő segíti a gyermekét, a gyermek pedig követi és elfogadja szülei segítségét és támogatását az elsőáldozási felkészülésben.

Hajlik Katalin, a gyerekeket életük nagy pillanatára felkészítő hitoktató számolt be az ünnepi eseményről:

„Gyere kicsi barátom, menjünk gyorsan, Jézus vár reánk a templomban. Ezzel a kedves gyerek dallal kezdődött március 26-án a vasárnapi szentmise a Székesegyházban, melynek keretében a Munkácsi Egyházmegye történelmében először került sor az elsőáldozásra készülő hittanosok bemutasára a magyar nyelvű szentmisén. Idén 11 gyermek készül az elsőáldozás szentségének fölvételére. 

A szertartásnak az a célja, hogy a gyerekek még elkötelezettebben éljék át a felkészülést a Jézussal való találkozásra, valamint a hívek felkérése, hogy imádkozzanak értük. Hisz az új áldozó tagok beavatása a keresztény családba, nem csak a hittanosok, hanem az egész egyházközség közös ünnepe. Közösségünk számára nagy felelősség az elsőáldozás szentségének felvételét kérő gyermekeink kísérése. Tudjuk, csak így adhatjuk tovább hitünket, amit mi is a szüleinktől kaptunk.

A jelöltek az eddig eltelt időben aktív részvételükkel a hittanórákon és az egyházi életben, már tanúságot tettek arról, hogy komolyan veszik a keresztény életet és a készülést. A szertartás fontos része volt a hittanosok ígérete, hogy vállalják a felkészüléssel járó nehézségeket. A szülők részéről pedig, hogy segítik és támogatják gyermekeiket.

Az elsőáldozók bemutatása emlékeztet a kis Jézus bemutatására a templomban, amiről február 2- án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén emlékezünk meg. Mária boldog szívvel mutatja be és köszöni meg Istennek gyermekét. Ekkor az egyház Jézus szavai alapján már nem egy csecsemőt állít szemünk elé, hanem az égő gyertyát. Én a világ világossága vagyok – mondja a mi Urunk, – aki engem követ nem jár sötétségben. Jézus azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Sőt, úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat. A hittanosok számára ez egy csodálatos útmutatás. Ők gyermeki szívvel érzik, értik, hogy Jézus hozzájuk szól ezekkel a szavakkal.

A jézusi fényt vivő elszántságukat a gyerekek a Kicsiny kis fényemmel, világítani fogok kezdetű kedves dalocskával is megerősítették.

Pogány István plébános atya biztatta a gyermekeket, hogy bátran induljanak az örömteli krisztusi útra és akkor számukra is megnyílik az evangélium útja.  „Ha Krisztus fényében jártok, bízzatok az Ő bölcsességében, bízzátok rá életeteket mindenen nap. Szeressétek egymást, ahogyan Jézus szeretett minket. A hit útja amelyen Krisztus lesz a vezetőtők, a szeretet által elvezet titeket az örök életre. Isten, aki minden embert megvilágosít, a világba jött, hogy őt, a Teremtőt megérezzék és vágyakozzanak utána. Keressétek Vele a kapcsolatot. Ő megadta nekünk azt az ajándékot, hogy Jézust megismerhettük és megszerettük.” – mondta a homíliában.

A gyerekek együtt imádkozva kérték az Urat, hogy Krisztust utánozva tudjanak élni, Krisztus szemével lássanak, Krisztus lelkületével halljanak, Krisztus szavait mondják, Krisztussal együtt tegyenek jót, Krisztussal járjanak. Ezután a jelöltek áldásban részesültek és „Elsőáldozó leszek” éremmel lettek kitüntetve.

A gyerekek izgatottan készültek a bemutatásra. Jézusnak írt leveleikben kérték az Úr áldását a felkészüléshez, megírták miért szeretnének elsőáldozók lenni. Leveleiket az oltárra helyezve felajánlották azt az Úrnak.

A szentmise végén lehetőség volt megismerkedni a jelölt gyermekekkel a kihelyezett fényképeiken keresztül, és kihúzni a szentségfelvételre készülő gyermekek nevét tartalmazó imaszíveket. A hívek ezeket a kis szíveket hazavihették magukkal és egy-egy fohász által kísérhetik a jelölteket a felkészülés folyamatában.

Meghívjuk és kérjük közösségünk minden tagját, hogy továbbra is példamutató élettel és imával kísérjük az elsőáldozásra készülő gyermekeinket.”

Az ünnepélyes szentségkiszolgáltatás, amikor a felkészült gyermekek először vehetik magukhoz Krisztus testét, 2023. július 2-án, a délelőtti szentmise keretében lesz.

Fényképek: Molnár M. Katalin

Kisfilm: Kiss Erika