Február 14 – én van Szent Cirill és Szent Metód ünnepe. A görög fivérek a szláv népeknek hirdették Krisztus örömhírét. A keresztény kelet két apostolát keleten és nyugaton egyaránt tisztelik.

A litánia elimádkozása az ünnepnap előtti napokban lehetőséget ad arra, hogy közbenjárásukra újból és újból, hitünkben megerősödve kérjük a békét földünkön.

János Pál pápa 1980. december 31-én Európa társvédőszentjeivé nyilvánította a két szentet. Metód halálának 1100. évfordulója alkalmából, 1985. június 11 – én, kiadta Slavorum apostoli kezdetű enciklikáját.

„Cirill és Metód összekötő kapocs, szellemi híd a keleti és nyugati hagyomány között, melyek az egyetlen Egyház egységes hagyományában futnak össze. Ők a keleti és nyugati testvéregyházak ökumenikus törekvéseinek példaképei és szószólói, hogy imában és párbeszédben ismét megtaláljuk a látható egységet, a tökéletes és mindent átfogó egységet. […] Cirill és Metód karizmatikusan hozzájárultak Európa építéséhez nemcsak a keresztény vallásos közösségben, hanem civil és kulturális vonalon is. Ma sincs más út ama feszültségek áthidalására, szakadások és ellentétek orvoslására, melyek az életet és az értékeket pusztulással fenyegetik nemcsak Európában, hanem az egész világon. Kereszténynek lenni manapság azt jelenti, hogy a közösség építői vagyunk az Egyházban és a társadalomban. Ehhez szükséges a testvérek iránti nyíltszívűség, a kölcsönös megértés, az együttműködésre való készség, a lelki és kulturális javak cseréje.” (Slavorum apostoli, 27)

Litánia Szent Cirill és Metód apostol tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk!

Szent Cirill és Metód, Krisztus hű követői, könyörögjetek érettünk!

Szent Cirill és Metód, a jóságos Isten hírvivői,

Szent Cirill és Metód, Isten Igéjének követei,

Szent Cirill és Metód, a keresztény élet mesterei,

Szent Cirill és Metód, alázatos és nagylelkű apostolok,

Szent Cirill és Metód, igaz lelkipásztorok tükrei,

Szent Cirill és Metód, Európa megtérítői,

Szent Cirill és Metód, a hit védelmezői,

Szent Cirill és Metód, fáradhatatlan munkások,

Szent Cirill és Metód, hitetleneknek térítői,

Szent Cirill és Metód, a ragyogó fény sugarai,

Szent Cirill és Metód, az Eukarisztia terjesztői,

Szent Cirill és Metód, az igazság oktatói,

Szent Cirill és Metód, a kegyelmek kiosztói,

Szent Cirill és Metód, a szentségek bemutatói,

Szent Cirill és Metód, a föld sója,

Szent Cirill és Metód, az Egyház napsugarai,

Szent Cirill és Metód, szlávok apostolai,

Szent Cirill és Metód, a keresztény egység példaképei,

Szent Cirill és Metód, az Egyház egységének munkásai,

Szent Cirill és Metód, az egész Egyház kimagasló példái,

Szent Cirill és Metód, akik az üldözésekben derűsek maradtak,

Szent Cirill és Metód, az Egyházak kibékítői,

Szent Cirill és Metód, kelet és nyugat egyesítő kötelékei,

Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei,

Mi, bűnösök! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy Szent Cirill és Metód és a többi szent patrónusunk közbenjárására hitünk gyarapodjon!

Hogy Szent Cirill és Metód és a többi szentünk lelki örökségét megőrizzük!

Hogy családjainkban a keresztény értékek felismerése és megbecsülése megerősödjék!

Hogy a papi és a szerzetesi hivatások gyarapodjanak!

Hogy egyházmegyénket áldásoddal elhalmozni méltóztassál!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozzatok érettünk Szent Cirill és Metód, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!

Istenünk, te a két szent testvér, Cirill és Metód által

vezetted el a szláv népeket az evangélium világosságára.

Add, hogy tanításodat mi is szívünkbe fogadjuk,

és mindnyájan egy néppé legyünk az igaz hit megvallásában.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben

Isten mindörökkön örökké. Amen.