2023. augusztus 28-án, a nyár utolsó hétfőjén, Lucsok Péter Miklós OP püspök a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye papjaival és a megszentelt életet élő személyekkel találkozott.

A találkozó szentmisével kezdődött a Munkácsi Tours-i Szent Márton székesegyházban, ahol szép számmal jelentek meg papok, Istennek szentelt életet élők, különböző rendek szerzetesei és szerzetesnői, közösségek tagjai.

„Ebben a szentmisében imádkozzunk az előttünk álló pasztorális évéért” – mondta az egyházmegye apostoli kormányzója a szentmise kezdetén.

Prédikációjában Miklós püspök felhívta a figyelmet a lelkipásztorok és a megszentelt életet élők szolgálatára, akik arra hívatottak, hogy tanúságot tegyenek az Istennel való kapcsolatukról.

„Testvéreim, a mi szolgálatunk, a mi feladatunk az emberek vezetése. Nem csak azt kell megmutatni, hogy valahol van egy Mennyek országa, hanem Isten országának nyitott kapujává kell válnunk” – hangsúlyozta a püspök. Megemlítette a nap szentjét, Szent Ágoston püspököt, aki úgy gyűjtötte maga köré a papokat, mint Krisztus az apostolokat, hogy tanítsa őket és gondoskodjon lelki fejlődésükről.

Az Eucharisztia megünneplése után lelki programot tartottak a Szent István Líceum nagytermében. A találkozó elején Miklós püspök bemutatta azokat a papokat és nővéreket, akik most érkeztek az egyházmegyébe. A bemutatást követő előadásában rámutatott többek között arra, hogy ebben a nehéz, háborúval terhelt helyzetben, amikor rengeteg ember szorul segítségre és támogatásra a környezetünkben, nagyon fontos, hogy Istennel élő és Istent ajándékozó emberek legyünk. Ehhez ápolnunk kell a lelki életünket, Isten kegyelmében élve.

Ezt követően – a felszólalások között – Jozsica Szterle nővér, a Csodatévő Érem Máriás nővéreinek tagja beszélt a „Vincés mézeskalács” akcióról, melynek keretében pénzgyűjtésbe kezdtek a rászorulók javára. Jelenleg ebből az összegből a háborúban lerombolt házakat újítják fel. Különösen a munkácsi plébániának mondott köszönetet, valamint mindenkinek, aki adományozott erre a célra. Javasolta a többi plébániának is, hogy csatlakozhatnak az akcióhoz, hiszen a kezdeményezés szeptemberben is folytatódik a vincések alapítója, Páli Szent Vince emléknapja alkalmából.

Tetjana Resetar írását fordította Fehér Rita