Pósaházi itt tartózkodásuk 25. évfordulóját ünnepelték a Szent József nővérek augusztus 25-26-án. A fontos eseményre Shoba Stanley SJSM  tartományfőnöknő is ellátogatott.

Lelkigyakorlat keretében adtak hálát az elmúlt huszonöt évért, amelyen a kongregáció világi és szerzetes tagjai vettek részt.  A két nap során a rend karizmájáról – a szentségimádásról és a szolgálatról elmélkedtek, és megosztották egymással Istennel megélt tapasztalataikat. Lehetőség volt a beszélgetésre is, ahol a rendben végzett tevékenységükről meséltek.

A találkozó csúcspontja a szentmise volt, melyet Lucsok Péter Miklós OP püspök, a Munkácsi római katolikus egyházmegye apostoli kormányzója mutatott be, Joseph Trunk atya, helyi plébánossal és Szerhij Gerzánics püspöki titkárral együtt. A szentmisét a Szent József nővérek szívhez szóló zenei kísérete gazdagította.

Miklós püspök szentbeszédében először is arra biztatta a jelenlévőket, hogy lehetőség szerint még a szentmise előtt olvassák el az evangéliumot és elmélkedjenek róla. Könnyű beszélni másokról, de keveset beszélünk saját magunkról, Istenről pedig még kevesebbet. „Mennyit beszélsz az Istennel kapcsolatos tapasztalataidról?” – ösztönözte kérdésével a jelenlévőket. Ha megosztjuk tapasztalatainkat, akkor feléledünk, „áldottak és boldogok leszünk”. Az Élő Istennel való kapcsolat az Élő Egyház alapja.

„Életeteket fáradhatatlanul összpontosítsátok az Élő Jézusra, vegyétek észre és segítsétek egymást, amikor úgy tűnik, elveszítitek Őt”, – fordult a szerzetesnőkhöz a püspök. Szentbeszédének végén azt kívánta, hogy legyenek az Élő Isten emberei.

Köszönjük Istennek a hivatás ajándékát, köszönjük, hogy vezet minket, köszönjük, hogy felismerhetjük, hogy az önzetlen szolgálat és az ima az a kincs, amely mögött nagy áldozat rejtőzik, és amely nélkül a világ nem létezhetne.

Az idén, 25 éves szolgálatuk után a Szent József nővérek Ukrajnában önálló státuszt kaptak, 2023. augusztus 17-18-án tartották az első regionális káptalanjukat Pósaházán, amelyet a kongregáció főnöknője, Shoba Stanley SJSM nővér vezetett. A káptalan részeként regionális elöljárót választottak Christina Timurshyna nővér személyében, és megalakult a regionális tanács is.

A rend idén tavasszal Franciaországban tartotta meg 34. általános káptalanját, amelyen megválasztották a jelenlegi általános elöljárót, valamint a tanácstagokat is, köztük Lidzsi Pájáppilli SJSM nővért.

A Szent József nővérek 1998 óta szolgálnak Ukrajnában. Két közösség van az országban, a kárpátaljai Pósaházán és a Lemberg melletti Rudnéban. A kárpátaljai közösséget Lidzsi Pájáppilli indiai nővér alapította 2004-ben. Ma különböző nemzetiségű – ukrán, szlovák és indiai – nővérek szolgálnak itt együtt. A közösség aktívan részt vesz Ukrajna pasztorális munkájában, de tartanak lelkigyakorlatokat külföldön is. Ezen kívül a nővérek, nők számára fenntartott idősek otthonáról is gondoskodnak.

Forrás: a rend facebook oldala,

Fotók: Veritas, a rend archívuma