“Kicsiny kis fényemmel világítani fogok…”

December 9-11 között az ungvári egyházközség tagjai számára tartott adventi lelkigyakorlatot Lucsok P. Miklós OP püspök, a munkácsi egyházmegye apostoli kormányzója a nagyszőlősi lelkigyakorlatos házban.

A lelkigyakorlat vezető gondolata a sötétség és világosság, illetve Isten jelenléte az életünkben témaköre volt, amiből a Szentlélek indíttatására kibontakozott több olyan kérdés is, amelyek a mai kétségekkel teli és nyugtalan helyzetben különös aktualitással bírnak.

A püspök atya a Szentírás vonatkozó részei és rávezető gondolatok által próbált rámutatni azokra a segítő és gátló tényezőkre, amelyek az Isten jelenlétének felfedezését és abban való megmaradást segítik illetve nehezítik. Ahogy fogalmazott: “Sokszor azért veszítjük el az Isten jelenlétét, mert erőszakkal vagyunk ott, ahol nincs Isten”. A zaj, a hergelő beszélgetések, a félelem, világi elfoglaltságok okozzák legtöbbször szívünk bezártságát. Isten körülölelő szeretete és hívása szüntelen, benne élünk, csak a mi “igen”-ünkön múlik, hogy elfogadjuk-e azt. Minden nap meghozzuk a döntést, hogy a szűk vagy széles úton indulunk el, sziklára vagy homokra építjük a napunkat. Ez határozza meg a napunk menetét, hogyan tudjuk majd kezelni a ránk zúduló információ áradatot, hárítani a kísértéseket.

A résztvevők sok értékes gondolatot és tapasztalatot osztottak meg egymással a beszélgetések során. A Szentírás, a rózsafüzér közös imádkozása valamint az Oltáriszentség előtti hódolat valódi megerősítő kegyelmet közvetített, eggyé kovácsolt.

Mindnyájan egyetértettünk abban, hogy kiemelt fontossággal bír a krisztusi közösség megtartó és erősítő ereje, ragaszkodnunk és építenünk kell azt.

És talán a legfontosabb az, hogy Krisztus fényét nem tudja elnyomni semmilyen sötétség, Ő az öröktől létező Ige, a lét forrása. Amikor teret adok neki a szívemben, változni tudok és továbbíthatom a környezetemnek. Hinnem kell, hogy Isten a legrosszabb helyzetből is jót, megújulást tud kihozni. Fény kell hogy legyünk a körülöttünk lévő és elhatalmasodni akaró értelmi, lelki, erkölcsi sötétségben, a remény és öröm hírnökeivé válnunk. Különösen most, amikor a közeledő ünnep fényét a félelem, a halál, a körülvevő homály akarja birtokba venni.

A résztvevők Isten iránti hálával és köszönettel Miklós püspök tanításáért tértek haza, kis fényeket gyújtó elhatározásokkal a szívükben.

Szöveg: Revallo Nikoletta

Foto: Megyesi László