A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye újonnan beiktatott megyéspüspöke, Lucsok Péter Miklós OP Viktor Mikitával, megyei kormányzóval és Román Szárájjal, a megyei tanács elnökével találkozott december 14-én Ungváron.

A találkozó során szó esett a püspök áldozatos szolgálatáról, melyet a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye élén végez ebben a nehéz időszakban.

Viktor Mikita közösségi oldalán a következőket írta: „Az állam és az egyházak együttműködése rendkívül fontos az emberek és Kárpátalja számára. A háborús körülmények közepette egyesítettük a megyénkben élő embereket és az Istenbe vetett hittel határozottan ellenállunk minden olyan belső és külső hatásnak, melyek a társadalmunk széthúzására irányulnak.”

A találkozón részt vett Gerzánics Szergej atya is, a Püspöki hivatal irodaigazgatója, valamint a megyei katonai adminisztráció munkatársai.

Viktor Mikita hálájának jeléül Hubert Kamp lengyel önkéntes és ikonfestő egyik művét ajándékozta a püspöknek. Az alkotás különlegessége, hogy alapjául a frontról hozott lőszeres doboz egyik tábláját használták fel. A püspök atya lelki olvasmányt hozott ajándékba a kormányzónak.

„Az imák sokszor hatékonyabbak a páncélnál vagy a fizikai védelemnél. Ezért az egyháznak hatalmas szerepe van ebben a nem könnyű időszakban. Az Önök szolgálata nem csak a katonák megsegítésére terjed ki, hanem gyógyír minden háborúban élő ember számára. A Jóisten fizesse meg százszorosan munkájukat!” – mondta a püspöknek Román Száráj, a megyei tanács elnöke.

Fotó: Закарпатська ОВА