Az ukrajnai római katolikus egyház püspökeinek felhívása Oroszország Ukrajna elleni nyílt katonai agressziójának 1. évfordulóján

Kedves Paptestvérek, kedves megszentelt életet élő személyek! Szeretett Testvérek!

Oroszország Ukrajna elleni nyílt katonai agressziójának első évfordulóján, 2023. február 24-én, a Kármelhegyi Boldogasszony Nemzeti Kegyhelyen, Berdicsivben imavirrasztás és szentmise lesz a háború befejezéséért, az ellenség feletti győzelemért és az igazságos béke megteremtéséért. A szentmisét Őexcelenciája Visvaldas Kulbokas érsek, Ukrajna pápai nunciusa mondja. A liturgikus szertartásokra meghívunk minden papot, megszentelt életet élő személyt és hívőt.

Az imádságos találkozót megelőzően javasoljuk, hogy lehetőség szerint a plébániai, szerzetesi, családi közösségekben vagy egyénileg végezzenek kilencedet. Imádkozzuk kilenc napon át, február 15-től 23-ig Jézus Szent Vérének Litániáját.

Minden jóakaratú embert arra buzdítunk, hogy csatlakozzon és könyörögjön az Úrhoz, hogy az Ő drága és ártatlanul kiontott Vérével mossa le az emberiség bűneit, és szabadítson meg minket a háborútól és az örök pusztulástól.

Szívből megáldunk titeket és őszintén köszönjük mindenkinek, aki csatlakozik hozzánk az imában.

2023. február 8.

                                            Az ukrajnai római katolikus egyház püspökei

N. 3/2023

Forrás: rkc.org