2023. május 28-án, Pünkösdvasárnap, a Munkácsi Szent Márton Székesegyházban szentmise keretében került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására. Egy éves felkészülés után 18-an részesültek a szentségben és 12-en áldásban, azok, akik más felekezeti szertartás szerint már korábban megkapták a bérmálás szentségét.

Valamennyien családjukkal és barátaikkal voltak jelen az ünnepi szentmisén, amelyet a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója, Lucsok Miklós OP püspök tartott. A plébánia káplánja, Fizer Jenő atya és a két Neokatekumenális út közösségének lelkészei, Luigi Menna atya Munkácsról és Petro Yablonets atya Ungvárról, együtt celebráltak Miklós püspökkel.

A prédikációban a püspök többek között arról beszélt, hogy legyünk nyitottak Isten gyengéd és tiszteletteljes szeretetére és a Vele való kapcsolatra.

„Arra lettünk teremtve, hogy tele legyünk szeretettel. Együtt kell működnünk a Szentlélekkel, aki eljön hozzánk.”

A szentmise zenei szolgálata, amely harmonikusan kiegészítette az ünnepséget, sokakban örömkönnyeket fakasztott. Az ünnep emlékeként a szentségben és az áldásban részesülők egy keresztet és egy emléktárgyat kaptak ajándékba.

A szentmise végén a székesegyház lépcsőjéről Miklós püspök és Jenő atya a Szentlélek szimbólumaként fehér galambokat röpítettek az égbe.

Szöveg: Dobránics Viktória írása alapján

Fényképek: Reshetar Tetjana

Video: Weiss Viktória