2023. május 14-én Várkulcsán, a Jézus, a Jó Pásztor templomban ünnepi szentmisét tartottak, amelynek a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója, Lucsok Miklós OP püspök volt a főcelebránsa. Vele együtt koncelebrált a templom plébánosa, Zsarkovszkij Péter, a munkácsi egyházmegye általános helynöke, valamint az oltárnál segédkezett Rohozsán József állandó diakónus. A plébánia 23 éves fennállása óta ebben a templomban először került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására.

Hét fiatal fiú és lány jelölt volt, aki szimbolizálták a Szentlélek hét ajándékait, és akiket annakidején ugyanitt kereszteltek meg.

A prédikációban a püspök a szentség kisszolgáltatásakor alászálló Szentlélekről beszélt. Kihangsúlyozta, hogy a szentség megerősíti és a keresztség kegyelmét. „Ma hét ajándékot kapsz a Szentlélektől, amelyek megerősítenek a keresztény lelki életben. Eddig tanítottak benneteket, most pedig Krisztus igaz tanúiként ti magatok tesztek tanúságot hitetekről.”

Ünnepi légkör uralkodott végig a szentmise alatt, és az őszinte, összeszedett ima lelkülete töltötte el a jelenlévőket.

A szentmise végén a megbérmáltak köszönetüket fejezték ki a püspöknek és a plébánosnak, hogy felkészítették őket és megkaphatták a keresztény nagykorúság szentségét.

Az ünnepi liturgia mély nyomot hagyott minden jelenlévő szívében.

Szöveg: Lendiak Josif írása alapján

Fényképek: Weiss Viktória