Pásztor Ferenc szoboravatás Beregszászban

IMG 9658Pásztor Ferenc szobrot avattak október 13-án a beregszászi római-katolikus plébánia udvarán. A beregszászi egyházközség október 13-án emlékezett meg Pásztor Ferenc, egykori plébánosuk halálának évfordulójáról. Ez alkalomból a beregszászi egyházközség szobrot állíttatott a boldog emlékű papnak.

Pásztor Ferenc testvérének unokája - ifjabb Pásztor FerencAz esemény ünnepi szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Papp Tihamér OFM, Beregszász egykori római-katolikus plébánosa volt. Szentbeszédében megemlékezett Pásztor Ferenc áldozatos életéről, vértanú halálának gyümölcseiről.
„A mártírok vére a kereszténység életében mindig is vetőmag volt, mely újabb hívőket „szült” az Egyház számára”, – mondta Papp Tihamér.
Felhívta a figyelmet arra, hogy csak akkor lehet értelme az életünknek, ha úgy mint Pásztor Ferenc és Assisi Szent Ferenc is Krisztust állítjuk életünk középpontjába, így Istenünk lesz a mindenünk.
A szentmise után Michels Antal, jelenlegi beregszászi római-katolikus plébános a plébánia udvarára hívta az egybegyűlteket, hogy ott részt vegyenek a szoboravatáson.
Az eseményen részt vett ifjabb Pásztor Ferenc, a boldog emlékű plébános testvérének unokája, aki felszólalásában mesélt rokona életéről, emlékeiről.  
Papp Tihamér ferences atya megáldja a szobort és az emléktáblátA rendezvény vendége volt továbbá Bozsik Béla konzul úr, aki beszédében elmondta, hogy a szovjet diktatúra alatt hiába próbálták kiirtani az értékeket, melyeket Pásztor Ferenc is képviselt, mert ezek elpusztíthatatlanok. Bozsik Béla elmondta: ha a plébános kitartott itt, Kárpátalján hite és magyarsága mellett, akkor azt a munkatáborban se vesztette el soha.
Ezután Szendrey Anita történész, a Debreceni Egyetem BTK PhD hallgatója, aki az elmúlt években sok kutatást végzett Pásztor Ferenc életével kapcsolatban, ismertette a jelenlévőkkel a volt plébános életrajzát.
Ezt követően Pásztor Ferenc fejszobrának leleplezése, megáldása és megkoszorúzása következett, melyet Szilágyi Sándor szobrász készített és nagylelkűen adományozott az egyházközségnek. A szobor fölé emléktábla is készült, melyen a következő sorok olvashatóak: „Pásztor Ferenc (1880-1951), P. Prelátus, püspöki helynök, főesperes plébános. „Fiúi hódolattal maradok engedelmes fia”.