Ma van egyházunkban Boldog Scheffler Jánosnak, egyházmegyénk vértanú püspökének emléknapja. Egyházmegyénknek az ő tiszteletére szentelt templomában, Beregdédán vasárnap, május 15-én tartották meg a búcsút Lucsok Miklós püspök, apostoli kormányzó vezetésével. A szentmisét vele együtt mutatta be Mankovics Sándor plébános, valamint Molnár János beregszászi esperesplébános is a helyi hívek és a zarándokok részvételével.
Az eseményről a Veritas készített mozgóképes összeállítást, melyet az alábbiakban tekinthetünk meg:

Mindenható örök Isten, te megadtad Boldog Scheffler János püspöknek, hogy haláláig küzdjön az igazságért, és így az Egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen. Add, hogy hű odaadását követni tudjuk, és a mennyei hazában örök otthonra leljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.