Kedves Paptestvérek, kedves Hívek!

A jelenlegi helyzethez igazodva, a hatályos állami előírásoknak megfelelően az alábbi rendelkezéseket hozom:

1.      Szentmisék

1.1. A jelen állami szabályozás értelmében 4 m2-enként 1 fő tartózkodhat a templomban a szentmise alatt.

1.2. Ügyeljünk arra, hogy a résztvevők megtartsák egymás között a biztonságos távolságot, figyeljenek arra, hogy mellettük is, és előttük-mögöttük is meglegyen ez a távolság.

1.3. Figyelmeztessük a résztvevőket, és ha kell, a hívek is figyelmeztessék egymást a szájat és orrot eltakaró maszk használatára!

1.4. A magukon a koronavírus bármilyen tünetét tapasztaló, valamint légúti panaszokkal küzdő és lázas betegek nem vehetnek részt közös liturgiákon!

1.5. A szenteltvíztartókat továbbra is hagyjuk üresen.

1.6. Kerülni kell még a közvetlen érintkezés (túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés) minden formáját, a béke jelének átadásában is.

1.7. Szabadtéri szentmisén és áldoztatáskor is kötelesek megtartani a résztvevők egymástól a biztonságos távolságot és a többi egészségügyi előírást is, melyek a szentmisére vonatkoznak.

1.8. Továbbra is gondosan tartsuk és tartassuk be az aktuális állami előírásokat is!

1.9. Áldoztatás

Továbbra is tanácsos a kézbe áldozást folytatni, azonban most már megengedhető a nyelvre való áldozás is annak a hívőnek, aki ezt saját maga igényli. Tehát áldoztatás közben minden hívő saját maga dönti el és jelzi, hogyan kívánja magához venni az Eucharisztiát. (Aki kézbe kéri, nyújtsa a kezét a szokott módon, aki nyelvre, az tegye össze a kezét.)

Áldoztatás alatt a papok és áldoztatók továbbra is viseljenek maszkot.

Az áldoztató személy áldoztatás előtt és után is fertőtlenítse a kezét; ha szükséges, akkor közben is.

A nyelvre való áldozás visszahozatalával még jobban ügyeljünk a higiéniára és az áldozók egészségére!

1.10. Perselyezés

Perselyezés, adománygyűjtés továbbra is a szentmise végén történjen. A hívek távozáskor helyezzék adományukat kosarakba vagy perselyekbe a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Ahol megvan a lehetősége, hívjuk fel figyelmüket arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják adományukat vagy más célú támogatásukat. Ezzel csökkentjük a készpénz használatát.

2.    Felmentés

A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést ezennel visszavonom. Vasárnap és parancsolt főünnepeken kötelező részt venni a templomban a szentmisén!

Aki súlyos okból nem tud eljönni a templomba, személyes imádságaival és a szentmise-közvetítések követésével kapcsolódjon be az Egyház imádságába.

3.  Igeliturgia, közösségi imádságok

3.1. A pap távollétében tartott vasárnapi igeliturgiára a szentmisénél említett feltételek vonatkoznak.

3.2. Minden nyilvános, templomban tartott közösségi imádságra is (rózsafüzér, litánia, szentségimádás stb.) a szentmisénél leírtak az irányadók.

4.  Gyóntatás

A gyóntatószékben a rács legyen hermetikusan lezárva, másféle gyóntatóhelyiségben pedig tartsuk meg a biztonságos távolságot. A gyóntatón és a gyónón is legyen maszk, fertőző beteg ne menjen gyónni.

6.  Csoportos alkalmak, nyári hittantáborok

6.1. Közösségi összejöveteleket, nagyobb létszámú találkozókat mindig a tömegrendezvényekre vonatkozó aktuális szabályok figyelembevételével és a hatályos járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

6.2. A nyári hittantáborokat is szervezzük meg és tartsuk meg, a fentiek figyelembevételével.

7.    Elsőáldozás, bérmálás, egyházmegyei programok

Az elsőáldozásokat és a bérmálásokat ne halasszuk el, tartsuk meg. Ezeknek az eseményeknek a lebonyolításában is biztosítani kell mindazokat a szabályokat, melyek minden szentmisére vonatkoznak (ld. 1. pont).

8.  Házasságkötés, keresztelő, temetés

8.1. A házasságkötéseket és a kereszteléseket az 1. pontban található szabályoknak megfelelően lehet megtartani. Ahol a szentmisében tartott esküvő vagy keresztelő a megengedettnél nagyobbra növelné a templomban a létszámot, ott szentmisén kívül tartsuk meg ezeket a szertartásokat.

8.2. A temetéseket továbbra is javaslom a temetőben végezni; lehet most már háznál is, az udvaron, de a lakáson belül még mindig nem!

9.  Betegellátás

Betegeinkhez bátran hívjunk papot! Most már a kórházban is lehetséges a betegek látogatása. A higiéniai előírások betartásával el lehet vinni minden betegnek az Egyház vigasztalását.

***

A fentiek betartatásáért a helyi plébános a felelős (a temetés kivételével).

A lelkipásztorok tevékeny és találékony gondossággal figyeljenek egymásra és a hívekre, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreikre!

Kérjük a Szentlélek Úristen segítségét egyházközségeink és egész egyházmegyénk számára, és imádkozzunk továbbra is a járvány és a veszélyhelyzet megszűnéséért!

Munkács, 2021. május 21.

τ Majnek Jenő Antal
megyéspüspök