Idén a 2023. január 18-25. között meghirdetésre kerülő ökumenikus imahét anyagát az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja választotta, melynek mottója: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17).

Egyházmegyénkben az imahét a Munkácsi Szent Márton Székesegyházban tartott imaórával kezdődött.

A közös imát Lucsok Miklós OP püspök, a Római Katolikus Egyház Munkácsi Egyházmegyéjének apostoli kormányzója vezette. Az Igét az „Új Teremtés” Evangéliumi Keresztyén Gyülekezet lelkésze, Petro Babij hirdette. Az ökumenikus imán részt vettek a Munkácsi Római Katolikus és Görögkatolikus Egyházmegye papjai, a Kárpátaljai Református Egyház, az Élő Isten Keresztény Evangéliumi Egyház és a Református Keresztyén Gyülekezet lelkészei.

Imádság a Szent Márton Székesegyházban

A következő három napban hasonló imaórákat tartottak a Szentlélek Eljövetele Görögkatolikus Templomban, az Élő Isten Keresztény Evangéliumi Egyház imaházában és a Református templomban.

Imádság a Szentlélek Eljövetele Görögkatolikus Templomban

A záró alkalmon, amelyet a Református templomban rendeztek meg, Fizer Jenő atya, munkácsi káplán mondott beszédet, amelyben – többek között – aláhúzta, hogy az egység érték. „Az emberek készek az életüket adni az értékekért. A tény, hogy most itt vagyunk, azt jelenti, hogy az egység számunkra érték.” Az evangélium szavai a boldogságokra irányították a résztvevők figyelmét, melyek Isten életszemléletét tárják elénk. „Jézus azt mondja, boldogok, akik sírnak, akik szegények… mert megkapják a Szentlelket, Istennel élnek. Boldogok lehetünk hát akkor is, amikor különböző nehézségeket élünk át.”

A keresztények egységéért mondott ima mindenkit egyesített, a jelenlévők együtt imádkoztak, énekeltek, könyörögtek, hallgatták az Igét, és egy szívvel-lélekkel kérték a Mindenható Atyától a béke ajándékát a szíveikbe, városaikba és az egész országba.

„Fontos, hogy együtt imádkozzunk a keresztények egységéért” – húzta alá a munkácsi plébános, Pogány István atya.

A közös ima most már nemcsak a város különböző közösségeinek képviselőit egyesíti, hanem a helyi lakosokat is összeköti azokkal, akiknek el kellett hagyniuk szülővárosukat. Szinte minden közösségben új arcok láthatók – az emberek keresik Istent és eljönnek az istentiszteletre, a szentmisére.

Imádságos istentisztelet a református templomban

„Minden évben várom ezt a hetet, amikor a munkácsi templomokban ökumenikus imákat tartanak a keresztények egységéért – osztotta meg benyomásait Viktoria Golis, a Szent Márton Egyházközség egyik tagja. „Barátaimnak, ismerőseimnek és kollégáimnak mesélek ezekről az alkalmakról és elhívom őket is. Ezek az imák az öröm és a szeretet érzésével töltenek el. Megtapasztaljuk Isten nagyságát, jelenlétét, azt, ahogyan vezet és összeköt bennünket. Nagy szükségünk van az egységre. Amikor látom a különböző felekezetekhez tartozó papok egymás iránti tiszteletét, amikor lelkesen hallgatom prédikációikat, amikor együtt imádkozom és könyörgök a más felekezetű hívekkel, újra és újra meggyőződöm arról, hogy Isten Egy és Hatalmas. Nagyon érdekes részt venni egy-egy istentiszteleten, megcsodálni a más keresztény felekezetek szépséget, érezni, hogy szívesen látnak és befogadnak. Mindannyian különbözőek vagyunk, de ugyanazokat az értékeket valljuk, ugyanazok a kéréseink, ugyanahhoz az Istenhez imádkozunk, ugyanazt az Istent dicsőítjük.”

Fotó: Tetjana Resetar

Videó: Veritas