Templombúcsú és Közösségi Ház megáldás Rahó-Zispzereiban.

Ezen a szép és napos reggelen, Nagyboldogasszony ünnepén, ünnepi processzióval indultunk a plébániatemplomtól a zipzerei Nagyboldogasszony kistemplomhoz, a kereszt és a Szűzanya vezetésével, hogy részt vegyünk filiális egyházközségünk búcsúi ünnepén. A kistemplom udvara hamar megtelt zarándokokkal és vendégekkel. A templomkert és a szabadtéri oltár ünnepi hangulata és díszítése pillanatok alatt emelkedetté tette a zarándokok szívét is. A haragszó az ünnepi liturgia kezdetét jelezte, amelynek főcelebránsa Majnek Antal megyéspüspök volt, akivel együtt miséztek Mikulyák László helyi esperesplébános, Mankovics Sándor kőrösmezői, Béres István aknaszlatinai és Szulincsák Sándor huszti lelkipásztorok, akiknek a szentmisében egyházmegyénk kispapjai asszisztáltak.
Szentbeszédében Antal püspök kihangsúlyozta, hogy a Boldogasszonyban megújul és felemelkedik mindaz, ami a teremtésben a Teremtő eleve, öröktől elhatározott terve volt, de amit a bűn és az engedetlenség szörnyűsége lerombolt. Fontos ugyanakkor a Szűz Máriához hozott imádság, különösképpen is, ami a világban elhatalmasodó abortusz-problémát, és a világbékét megrontó háborút és keresztényüldözést illeti.
Az eucharisztia liturgiájának kezdetén az egyházközség fiataljai hozták az apostolutód elé az áldozati adományokat és jelképeket: a Feszületet, Szentírást, Rózsfűzért, és végezetül a kenyeret és a bort, amelyek a szentmise közben Krisztus Testévé és Vérévé változnak. A legkisebbek pedig Mária elé hozták a liliomaikat, amely kicsi szívük tisztaságának jele. A szentmise ünnepélyességét emelte a zipzerei egyházközség gyermek- és felnőtt kórusának éneke Svatoslava nővér és Szojka Ella kántor vezetésével.
A szentmise végén a főpásztor megáldotta az újonnan felépült közösségi házat, amelyet a helyi férfiak építettek fel adományozóknak köszönhetően, majd Antal püspök kifejezte örömét, hogy a helyi közösség aktívan él, növekszik és fejlődik, és Szent József, a munkások védőszentje oltalmába ajánlotta a házat, és a ház felépítőit, a helyi férfiakat és családjaikat.
A megáldást követően László atya megköszönte Antal püspök törődését az egyházmegyénk végein élő katolikusokkal, valamint mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt két évben áldozatos imáikkal és kétkezi munkájukkal segítették a közösségi ház felépülését. Természetesen köszönet hangzott el a koncelebráló atyáknak, a liturgikus szolgálattevőknek, és minden jóakaratú embernek, aki nap mint nap küzd egyházunk felvirágozatásáért, fejlődéséért.
A szentmise után a zarándokokat az új közösségi házban a helyi háziasszonyok által készített bőséges finomságkosár várta, amit ezúton is köszönünk.
Mai ünnepünk élménye felemelő és egyben mély érzést hagyott mindnyájunk szívében, amiért hála és dicséret a Mindenható Istennek és Égi Édesanyánknak!

Zán Ágnes
Rahó