Június 10-én Ukrajna nemzeti kegyhelyén, Berdicsivben került sor a katolikus média felelőseinek találkozójára, akik általában június második szombatján zarándokolnak el a Szűzanyához.

A katolikus média képviselőinek összejövetele, amit idén a Média Bizottság új vezetője, Lucsok Miklós OP püspök vezetett – akit 2023 márciusában választott meg az Ukrán Püspökkari Konferencia – inkább munkajellegű volt. A találkozón az egyházmegyei médiáért, az egyházmegyei honlapokért és a közösségi médiáért felelős személyek vettek részt.  A Munkácsi Egyházmegye részéről a Veritas képviselői – Weiss Viktória médiaprojekt-szerkesztő és Karina Cserepanya munkatárs – voltak jelen.

A találkozó munkarésze a média jelenlegi helyzetének és szolgálatának bemutatására, valamint az égető kérdések megvitatására irányult. A lelki részét a szentmise és a szentségimádás adták meg.

A szentmise prédikációjában Miklós püspök kihangsúlyozta, hogy a jó médiaszolgálat a szeretettel kezdődik, és megjegyezte, nagyon fontos, hogy a média által közvetített információkat az élő Isten töltse be. „Jó lenne, ha tele lennénk kegyelemmel, mint Mária. Az tájékoztatás legyen kegyelemmel teljes… Ebben kellene különböznie a médiánknak a világi médiától – a Jézus által hozott örömhírt kell közvetítenie. Azt szeretnénk megosztani, amit tőle hallunk.”

Forrás: rkc.org.ua

Fényképek: Tumanevics Franciszka nővér és Kacsur Volodimir