„Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Róm 8,31b)

Kedves atyák, szerzetesek, szerzetesnők! Szeretett testvéreim!

Harmadik napja tart Ukrajnában a háború!

Ezekben a napokban több alkalommal is azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy fogadjunk be menekülteket. Központi irodánk, az Egyházmegyei Szent Márton Karitász szervezett módon fogadja ezeket a kéréseket. Egyre nagyobb szükség van arra, hogy válaszoljunk azoknak az embereknek segítségkérésére, akik a családjuk biztonságáért érzett aggodalomból kénytelenek elhagyni otthonukat és menedéket keresni Kárpátalján.

Tekintettel a helyzetre, hozzátok fordulok: minden karitatív központhoz, egyházmegyénk minden hívéhez és minden jóakaratú emberhez, hogy legyetek készek a menekültek befogadására.

Tegnap konkrét útmutatást adtam az Egyházmegyei Szent Márton Karitász igazgatójának, a karitászirodának és a papoknak. Arra kérem a híveket, hogy forduljanak papjaikhoz és a Karitász munkatársaihoz felvilágosításért és a munka megszervezéséért.

Köszönöm nektek, hogy harmadik napja egyfolytában imádkoztok és hűségesek vagytok Istenhez ezekben a nehéz időkben. Köszönöm az irgalmasság és a felebaráti szeretet minden konkrét cselekedetét.

Legyünk állhatatosak és kitartóak a jóban. A béke és az irgalom győzze le szívünkben a félelmet és a gyűlöletet.

Imával és főpásztori áldással püspökötök:

Munkács, 2022. február 26.

Lucsok Péter Miklós ОР,
a Munkácsi Egyházmegye
apostoli kormányzója