Történelmi szlovák-ukrán ökumenikus találkozó

2015. május 27-én egy olyan eseményre került sor, melyet túlzás nélkül történelmi eseménynek nevezhetünk. A sokak által kedvelt szinyáki lelkigyakorlatos házban gyűltek össze Munkács több felekezetének (római-katolikus, görögkatolikus, református, ortodox, evangélikus, az Élő Isten Egyháza) képviselői, valamint Kassa városa felekezeteinek tagjai.

Hogyan jött az ökumenikus találkozó ötlete?
A Család és Élet civil szervezet, amely az élet védelméért jött létre a római-katolikus egyházban, már öt éve tevékenykedik Kárpátalja meg nem született gyermekekért, és meghívja a többi felekezeteket, hogy csatlakozzanak. Ily módon jött létre egy példás ökumenikus együttműködés, mely 8-9 felekezet képviselőit egyesítette. Közel két éve megtudták, hogy Kassán is működik egy hasonló csapat, mely nemrégiben ünnepelte húsz éves jubileumát. Anton Konečny atya által léptek velük kapcsolatba. Fontosnak tartották a találkozást, hogy jobban megismerhessék egymást, és tapasztalatot cseréljenek.
A találkozón 29-en vettek részt. Az ismerkedés után a közösségek fényképek segítségével bemutatták tevékenységüket. A munkácsi csapat mesélt a négy alkalommal megrendezett Élet Menetéről, a Család hetéről, az Anyák Napjáról, az Apák Napjáról, valamint a Munkácson megtartott Ukrajna békéért felajánlott közös imaalkalmakról.
Ezt követően a rendezvény az Egység karizmája témájával folytatódott, mely kapcsán videó formájában mutattak be a 2001-es Ökumenikus Kongresszust. Ezután a jelenlévők Maria Voce, a Fokolare mozgalom elnöke beszédének részletét hallgathatták, melyet az ENSZ kongresszusán mondott 2015. április 22-én a világbéke új ösvényeinek kereséséről.
Ebéd után Dušan Škurlu, a kassai Pro-life mozgalom felelőse mesélte el, hogy hogyan gyűlt össze közel hétezer ember az Életért menetre.
Vira Fediva a Család és Élet civil szervezet képviselője bemutatta az életvédelemmel kapcsolatos tevékenységüket.
A program Ukrajna békéjéért végzett közös imával ért végett, mely Szentírás-olvasásból, elmélkedésekből és spontán mondott könyörgésekből állt, melyet Ukrajna és a világ békéjéért, valamint a keresztények egységéért ajánlottak fel.
A résztvevők örömmel és hálával telt szívvel térhettek haza, hiszen lehetőségük nyílott a találkozásra, tapasztalattal gazdagodhattak, illetve megbeszélhették az együttműködésre vonatkozó új ötleteket és kezdeményezéseket.
Történelmünk tragikus időszakában, amikor két keresztény ország között háború dúl, és minden nap halnak meg katonák, mind az orosz, mind az ukrán oldalon, nem elegendő a harcok elítélése. Meg kell mutatnunk az egység, a testvériség és a kölcsönös szeretet példáját. Mindenkinek saját erejéhez mérten hozzá kell járulnia a béke visszaszerzéséhez. Az emberek közti kapcsolatnak olyannak kell lennie, melyet az igazi szeretet kíván, mely képes a megbocsátásra és az ellenségszeretetre. Ma, a legújabb technológiák, feltalálások időszakában a világnak egyre inkább szüksége van a lelkiségre és a szeretetre. Nekünk, keresztényeknek kell megadnunk a világnak ezt a szeretetet.

Vira Fediva, a találkozó szervezője