2023. február 26-án, nagyböjt első vasárnapján egynapos lelkigyakorlatot tartottak házaspárok számára Munkácson. Már hatodik éve annak, hogy nagyböjtben összegyűlnek a házaspárok, hogy Jézus jelenlétében megállva, megújulva folytassák életüket.

A lelkinap szentmisével kezdődött a Szent Márton Székesegyházban, amelyet az egyházmegye apostoli kormányzója, Lucsok Miklós OP püspök mondott. Koncelebrált Fizer Jenő atya, valamint Emanuel Szabadach és Valentin Tokar ferences atyák.

A szentbeszédben Miklós püspök kihangsúlyozta, hogy ne engedjünk a kísértéseknek, használjuk ki a nagyböjt időszakát és mondjunk le rossz szokásokainkról. „Mit mond nekem az Úr?” – tette fel a kérdést. Válaszában azt ajánlotta Miklós püspök, hogy mivel a felismerés az Igéből táplálkozik, szenteljünk időt a Szentírás olvasására.

„Azt mondja az Úr: Ismerd meg az én szeretetemet! Add át magad teljesen Nekem!” – folytatta Miklós püspök. „Mi pedig gyakran azt válaszoljuk: Egy kicsit veled vagyunk, aztán egy kicsit nélküled. Ez a lelki élet halála. A kereszténység halála, amikor az emberek langyosak. Istenhez kell vezetnünk a családot, és ehhez tüzesnek kell lennünk.” – hangsúlyozta a püspök.

A házaspárok az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének közös elimádkozásával az Úrhoz fordultak, Isten kegyelméből kérték a békét Ukrajnában.

Mi a boldog házasélet kulcsa? Mire van szükségük a házastársaknak? Ezeket a kérdéseket vetette fel a lelkigyakorlat résztvevői számára tartott lelkinapon Vaszil Kopin atya, a Munkácsi Görögkatolikus Szentlélek eljövetele plébánia esperese. Vaszil atya a Szentírás alapján a következő útmutatással fordult a házaspárokhoz: „Férjek, legyetek támaszai feleségeteknek! Feleségek, szükségetek van férjetekre, teremtsétek meg bennük a családotok iránti igény érzését!”

A lelki megújulás a Szent József kápolnában, Jenő atya elmélkedéseinek kíséretében végzett szentségimádással zárult.

A házastársi kapcsolatok megerősítésére és a békére törekedve, a lelkigyakorlat résztvevői közös imában dicsérték az Urat, és kérték, hogy Ő legyen pajzsuk és védelmük a gonosz kísértéseivel szemben. „Azt választjuk, amit az Úr mond nekünk, nem pedig azt, amit a világ mond!”

Békével a szívükben, kéz a kézben Istennel, az élet iránti szilárd eltökéltséggel várják a következő találkozást.

Szöveg: Dulo Olena, az ungvári Szentháromság plébánia tagjának írása alapján

Fénykép: Weiss Viktória