A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően a 2017-es évben is több egyházközség és karitász szervezet részesült támogatásban. Mindannyiuk nevében hálás szívvel köszönjük az egyházközségek közösségi célú programjaihoz és beruházásaihoz nyújtotta támogatásokat, melynek köszönhetően fontos felújítások, fejlesztések valósulhattak meg, illetve közösségépítő, erősítő programokra kerülhetett sor! Az alábbi egyházközségek köszönetét tolmácsoljuk:

Támogatott szervezet: Téglási Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A téglási római katolikus templom felújításának folytatása
Támogatás összege: 2 000 000 Ft

Támogatott szervezet: Ungvári Római Katolikus Szent György Plébánia
Támogatás célja: Ungvári Szent György templom és plébánia felújítása
Támogatás összege: 3 000 000 Ft

Támogatott szervezet: Sislóci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A sislóci római katolikus plébánia befejezésének folytatása
Támogatás összege: 2 000 000 Ft

Támogatott szervezet: Técsői Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: Felújítási munkálatok a técsői római katolikus egyházközségben
Támogatás összege: 2 000 000 Ft

Támogatott szervezet: Técsői Szent István Karitász
Támogatás célja: Kétszintes közösségi ház fundamentumának lerakása Kerekhegyen
Támogatás összege: 2 000 000 Ft

Támogatott szervezet: Ráti Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: Felújítások, infrastrukturális fejlesztések és programok a ráti római katolikus plébánián
Támogatás összege: 1 200 000 Ft

Támogatott szervezet: Kisszelmenci Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A kisszelmenci római katolikus templom támfalának befejezése és alap megerősítési munkálatok elkezdése
Támogatás összege: 2 000 000 Ft

Támogatott szervezet: Bustyaházi Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja:Szabadtéri misézőhely befejezése és templom felújítás a bustyaházi római katolikus egyházközségben
Támogatás összege: 2 000 000 Ft

Támogatott szervezet: Szent György Caritas Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Hitéleti, kulturális, közösségépítő programok az Ungvári egyházközségben
Támogatás összege: 500 000 Ft.

Támogatott szervezet: Aknaszlatinai Szent Család karitász
Támogatás célja: Karitász által szervezett közösségi programok az aknaszlatinai egyházközségben
Támogatás összege: 500 000 Ft