2024. február 12-én két édesapát temettek el egyházmegyénkben. Id. Szulincsák Sándort, Szulincsák Sándor atya apukáját, aki február 8-án, 82 évesen tért haza az Atyához, és Kuklisin Vaszilijt, Leonid Kuklisin lazarista atya apukáját, aki február 10-én, 75 éves korában tért haza.

Sándor bácsit Ungváron temették, Vaszilij bácsit Unghután. Mindkét gyászszertartást Lucsok Miklós OP megyéspüspök vezette. Jelen volt Majnek Antal nyugalmazott püspök, Nyíl Luscsak görögkatolikus püspök, valamint számos paptestvér, szerzetes, szerzetesnő, szeminarista, rokonok, a családok barátai, és sokan az ungvári, a hutai és azok térségének hívői közül.

Ungváron a szentmise alatt magyar és ukrán nyelvű imák, felolvasások, énekek hangzottak el. Az orgonán a zenei kíséretet Pilip Teodor atya vezette.

Miklós püspök prédikációjában kiemelte: „Hisszük, hogy ők már kiengesztelődtek szenvedésük által, és most a Mennyei Atya házában van, annak az Atyának a házában, akit itt a földön ismertek, és akiben hittek.”

Hután a szertartás az elhunyt otthonában kezdődött, majd a Szűz Mária neve templomban folytatódott. Miklós püspök prédikációjában kiemelte, hogy mindenekelőtt a lélekkel kell törődnünk.

A temetési szertartások végén részvétnyilvánítások hangzottak el. Unghután beszélt a Lazarista Rend elöljárója, Tomas Mavrics, a lembergi egyházmegye érseke, Mecsiszlav Moksickij, és a jelen lévő Nyíl Luscsak püspök is részvétét fejezte ki.

Forrás: Katerina Vaszilenko és Reshetar Tetjana írása alapján