Hármas ünnepet tartottak június 9-én Benében. Aznap ünnepelték a helyi Jézus Szíve templom búcsúját, a szentmise után ünnepélyesen elhelyezték az új Jézus Szíve szobrot a plébániakertben felállított talapzaton, majd átadták a most elkészült plébániát, mely egyben közösségi ház is; ennek kertjében játszóteret alakítottak ki, s így gyerekek és felnőttek szabadidős tevékenységére egyaránt alkalmas.

A szentmise főcelebránsa Majnek Antal püspök volt, ő áldotta meg a szobrot és a plébánia épületét is. A szentmisét vele együtt mutatta be Rácz István sárosoroszi plébános, benei lelkipásztor, Molnár János beregszászi esperesplébános, Jaczkó József mezőkaszonyi plébános, Mankovics Sándor nagybégányi plébános. A szentmisén részt vett a helyi görögkatolikus hívek lelkipásztora is.

A szentmise elején Rácz István plébános köszöntött mindenkit, aki elzarándokolt Benébe, s külön köszöntötte Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzult.

Antal püspök atya Jézus Szívéhez kapcsolódóan az istenszeretetről beszélt. Mint mondta, a szeretet lényege nem az, hogy mi szeretjük Istent vagy egymást, hanem az, hogy Isten a szeretet, és Ő előbb szeretett minket. Kiválasztott bennünket, már anyánk méhében, ahogy Jeremiás próféta írja; egy másik szentírási helyen pedig azt a csodálatos kinyilatkoztatást találjuk, hogy már a világ teremtése előtt mindannyiunkat megtervezett, szeretett és ezért akart is az Úristen.

A szentmise után elimádkoztuk a Jézus Szíve litániát, mely szentségi áldással zárult. Majd átvonultunk a plébániához, s közben négy férfi egymást váltva vitte végig a falun a Jézus Szíve szobrot. A plébánia kertjében alapra helyezték, Majnek Antal püspök pedig megáldotta.

Ezután következett a plébánia és közösségi ház átadása. Rácz István plébános köszönetet mondott a püspök atyának, a magyar államnak, a Bethlen Gábor Alapnak, és nem utolsósorban a híveknek, akik Varga András kurátor vezetésével heteken keresztül verejtékes munkával dolgoztak a közösségi ház felújításán.

Szilágyi Mátyás főkonzul ezekkel a szavakkal fordult az egybegyűltekhez: „Jézus Szíve kisugározza ránk áldását, és ez az áldás hasznos és áldott erő lesz, mely erőt ad nekünk arra, hogy töretlenül dolgozzunk ennek a csodálatos magyar közösségnek az erősödésén, gyarapodásán, a családok megerősödésén, az emberek boldogulásán, hogy minél több fiatal, minél több gyerek éljen ezen a földön, és vigye tovább a magyar népet a következő évszázadokba is. Ebben erősít meg minket a mai nap. Szeretném, hogy mi is minden tehetségünkkel, szívünkkel, akaratunkkal szolgálni tudjuk ezt a nemes ügyet.”

Ezután közösen nyitották meg a házat Majnek Antal püspökkel.

Az ünnepség után agapé következett, miközben a közösség birtokba vette a házat, a kertet, a gyerekek a játszóteret, a gyerekek-felnőttek közösen a pingpongasztalokat. A sok munka után a hívek – és István atya szavai szerint a falu minden lakója, felekezettől függetlenül – most megérdemelten élvezhetik munkájuk gyümölcsét.

Pápai Zsuzsanna