BÉRMÁLKOZÁS SZENTSÉGÉNEK KISZOLGÁTATÁSA UNGVÁRON

Aranyló őszi napfény fogadta a kívül-belül ünneplőbe öltözött híveket, akik a múlt vasárnap útra keltek, hogy részt vegyenek egyházközségük nagy ünnepén. 2022. október 23-án Ungváron a Szent György Római Katolikus plébánia hívei közül  12-en részesültek a bérmálás szentségében.

A szentséget Lucsok Miklós OP püspök szolgáltatta ki, a híveket Petenko Miron  plébános készítette fel.

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát! Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át! Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy! Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet! Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg! Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet! Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket!

A bérmálás a hét szentség egyike, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban.

A bérmálás tökéletesíti a keresztségi kegyelmet; szentség, melyet a Szentlélek azért ajándékoz, hogy mélyebben meggyökereztessen az istengyermekségben, erősebben beletestesítsen Krisztusba, erősebb kötelékkel kössön az Egyházhoz, szorosabban fűzzön az Egyház küldetéséhez, s támogasson abban, hogy a keresztény hitről tanúságot tegyünk szóval, melyet tettek követnek.

Az első bérmálás pünkösdkor volt, amikor az apostolok megkapták a Szentlelket. Ők érett felnőttek voltak ekkor. Hosszú imával és várakozással készültek pünkösdre. Lelkükben pedig ott volt a készség, hogy Krisztusért és születő Egyházáért adják életüket.

Az első századokban az Egyház olyan fiatalokat, illetve felnőtteket fogadott be teljes értékű tagként közösségébe, akik éretten felkészültek a szentségek vételére, és készek voltak életüket adni Krisztusért és egyházáért. A bérmálás egyesülés a Szentlélekkel: a keresztény nagykorúság szentsége.

Ungváron a 12 érett keresztény szívükben ujjongó örömmel fogadták a Szentlélek e nagy ajándékát. Mi is hordozzuk imáinkban őket!