Május 4-én ünnepeltük az ungvári szent György templom búcsúját, felszentelésének 253. évfordulóját. Mivel Szent György napja idén húsvét nyolcadába esett, ezért az ünnepség május elejére tolódott.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári püspök volt. Körünkben köszönthettük Majnek Antal püspököt, valamint az egyházmegyében szolgáló atyák közül is többen megjelentek. Évről évre hatalmas öröm számunkra, hogy több településről is szép számban érkeznek a hívek, hogy velünk ünnepeljenek, többségük a környező falvakból jött, mindemellett Beregszászból és más településekről is érkeztek zarándokok.

Igaz, hogy sokan egybegyűltünk az ünnepre, de hét-nyolc esztendeje jóval többen voltunk. Ennek a jelenségnek legfőbb oka az elvándorlás, amely nemcsak bennünket, kárpátaljaiakat, érint, hanem, ahogyan Pál József Csaba is említette szentbeszédében, Erdélyre ugyancsak jellemző. A püspök atya ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy bár hittestvéreink elvándorlása lehangol bennünket, észre kell vennünk, hogy egyházközségeink – elmondása szerint az ungvári és a temesvári egyházközség sokban hasonlít egymásra – belülről növekednek. Lehet, hogy kevesen vagyunk, de a közösségi élet, az önmegtagadással járó összefogás felvirágoztatja egyházközségeinket, melyek idővel ismét növekedni fognak.

Homíliájában a püspök atya továbbá arra buzdított bennünket, hogy bizakodva hordozzuk keresztjeinket, bármineműek legyenek is azok, mert hogyha harcolunk a Krisztustól kapott kereszt ellen, szenvedéseink és félelmeink rabjaivá válunk, ha viszont vállaljuk azt, idővel könnyebbnek, sőt kiváltságosnak érezhetjük.

A szentmisét követően agapéra került sor a plébánia udvarán, melyen a szelmenci kórus énekelt nekünk. Jóllehet hűvös, szürke napunk volt és az eső is szemerkélt, mégis hálatelt szívvel fogadtuk, hogy együtt ünnepelhettünk.

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vállaltak az ünnepség megszervezésében és lebonyolításában. Köszönjük Pál József Csaba, valamint Majnek Antal püspököknek, illetve a többi atyának, hogy itt voltak. Köszönjük a zarándokoknak, akik ellátogattak hozzánk és az ungvári híveknek, akik hozzájárultak az agapé megszervezéséhez. Köszönjük mindazoknak, akik kivették részüket a szentmisén való szolgálatból és mindenkinek, aki velünk ünnepelt.

Bízunk benne, hogy Isten segítségével jövőre újra találkozunk.