Isten nem világpolgárnak teremtett!
Székely János püspök Trianonról

Az, hogy vannak népek, kultúrák, a Teremtő Isten akarata, ő alkotta ilyennek az embert, hogy van történelme, vannak nyelvei, kultúrái, ezeken belül bontakoztatja ki magát. Minden gyerek az édesanyjától tanulja az anyanyelvét. Az az ország, ahol egy ember felnő, az neki az anyaföld, amibe a gyökereit ereszti. Nem világpolgárnak teremtett minket az Isten, hanem azt akarta, hogy legyen az embernek hazája, családja.

A génjeinket a szüleinktől örököljük, a nyelvünket is tőlük kapjuk, egy kultúrán belül születünk meg – ez a Teremtő Isten akarata. Az emberiséget olyannak gondolta el, mint egy gyönyörű mezőt: sok virággal. Nem azt akarja, hogy minden virág egyforma legyen. Az, hogy vannak nemezetek és határok, a Teremtő akarata, és önmagában jó. Persze ezzel vissza is lehet élni. A trianoni békediktátum nagyon nagy mértékben igazságtalan és tragikus volt a magyar nép számára, ezért a magyar népnek nagy feladata, hogy ezt az igazságtalanságot és fájdalmat valahogyan feldolgozza… Nem az a jó feldolgozási mód, ha mondjuk a szlovákokat, a románokat vagy a szerbeket vádoljuk, vagy rosszindulattal viszonyulunk hozzájuk. A Kárpát-medence ezen népei egy régióban élnek, együtt tudnak boldogulni. A Trianon okozta fájdalmas helyzetből való kiút csak a szereteten és egymás megbecsülésén át vezet, amit nyilván elvárunk a szomszéd népektől, és amit nekünk is meg kellene adnunk nekik. (…) Nagyon fontos lenne ezt és közös hitünket is felismerni, hogy közösen, egymást tiszteletben tartva építsünk egy szebb és élhetőbb jövőt.

forrás: Új Misszió