Főtisztelendő Atyák, Szerzetestestvérek és -nővérek!

Kedves Testvérek!

Szent II. János Pál pápa sok évvel ezelőtt ezt mondta: „Ma mi magunk is a »halál kultúrája« és az »élet kultúrája« közötti drámai harc középpontjában vagyunk. A sötétség azonban nem homályosítja el a kereszt ragyogását; ellenkezőleg, az még tisztábban és ragyogóbban hasítja szét a sötétséget.”

Most, amikor megkezdjük a nagyhetet, a szent pápa szavai olyan igazságként jelennek meg számunkra, mely évek óta, néhány hete pedig különösen is kíséri mindennapjainkat. Ukrajna földjén a halál az élet ellen fordult, a gyűlölet pedig a béke ellen.

A legutóbbi események felfedik az agresszor valódi arcát, mely a legvédtelenebbekre emelte kezét; erről megcáfolhatatlan bizonyítékok tanúskodnak Bucsában. Itt is, mint sok más helyen, népirtás nyomait találjuk, melyek arról tanúskodnak, kik is valójában azok, akik kirobbantották ezt a háborút. Azok, akik keresztény nemzetnek vallják magukat, tetteikkel áthúzták az evangéliumot, elvetették az istenszeretet és a felebaráti szeretet parancsát. Ezért a Nagyhét küszöbén arra kérünk mindenkit Oroszországban, akiknek még van érzékük a hitre, hogy szálljanak magukba és ítéljék el a háborút. Ha meg akartok maradni Jézus Krisztusnak, az Üdvözítőnek és Megváltónak tanításában, lépjetek a béke útjára. A gonosztól való elfordulás az üdvözülés egyetlen útja. A hit megnyitja a szentség felé vezető utat, hiánya pedig bezárja azt. Ezzel a felhívással fordulunk mi, Ukrajna katolikusai az orosz néphez. Ne engedjétek, hogy a gonosz váljék istenségetekké.

Minden Ukrajnában élő hívőt pedig arra kérünk, hogy a nagyhét és a húsvét ünnepe legyen tanúságtétel az élet győzelméről a halál felett. S bár az ukrán nép keresztútja már hetek óta tart, egyes vidékeken pedig már nyolc éve, és sok helyen igazi Golgota is végbement, a győzelem reményével tekintünk a jövőbe. Az igazság a mi oldalunkon van.

Mi nemcsak szolidárisak vagyunk mindazokkal, akik átélték a szenvedést és a halált, hanem valóban együtt szenvedünk veletek, testvéreinket látva bennetek. Hiszen egy család vagyunk, osztozunk egymással a háború szörnyűségeinek terhén.

Megragadva az alkalmat, szeretnénk köszönetet mondani minden hívőnek szerte a világon, akik segítségünkre siettek. Ez valódi tanúságtétel a felebaráti szeretetről. Köszönjük mindenkinek, aki megnyitotta otthonát a sokezer menekült előtt. Az egész világnak szóló köszönetünket Ferenc pápa kezébe tesszük, akit újra meghívunk Ukrajnába.

Büszkék vagyunk hadseregünkre, mely nagy odaadással és bátorsággal védi országunkat. Az emberek a világ minden tájáról csodálják hősiességeteket. Tetteitek az egész nemzet morálját építik. Rendkívül fontos minden állami szolgálat, az orvosok, önkéntesek és minden jóakaratú ember munkája is, akiknek odaadása és szolgálata elősegíti az agresszor feletti győzelmet.

Mindezért köszönetet mondunk mindannyiótoknak és imádkozunk értetek.

Végül mindenkit arra kérünk, hogy ebben a nehéz időszakban gondoljatok arra, hogy ahol Krisztus uralkodik, ott a szeretet uralkodik, nem a harag és a bosszú. Az élet uralkodik, nem a halál. Az egyetértés uralkodik, nem a gyűlölet. Legyen az ünnepi időszak Krisztus uralma mindannyiunk számára, mert Őbenne és Őáltala jön el az élet győzelme minden gyűlölet fölött. Ezért hittel eltelve imádkozzunk szüntelen Ukrajna békéjéért, és azért, hogy országunk feltámadjon a szabad életre.

Szívből adjuk rátok apostoli áldásunkat, szüntelen imával:

Püspökeitek

2022. április 9.