Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia lelkipásztori levelet adott ki a szomorú évfordulón, emlékeztetve a híveket arra, hogy mi az abortusz és felszólítva őket, hogy hagyják abba ezt a szörnyű gyakorlatot.

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,
és ne tiltsátok el tőlem őket;
mert ilyeneké az Isten országa” 
(Mk 10,14)

Kedves Paptársak, kedves Megszentelt Életet Élők! Kedves Testvérek! Az állami szervek valamennyi Tisztelt Képviselője!

2020. november 16. és 18. közé esik annak az eseménynek a 100. évfordulója, amely nagy tragédiát indított el nemzetünk és a világ történetében. Száz évvel ezelőtt adta ki ugyanis az Egészségügyi Népbizottság és az Igazságügyi Népbiztosság a várandósság mesterséges megszakításáról szóló rendeletet. Így a Szovjetunió lett az első olyan ország a világon, amely legalizálta a születendő gyermekek meggyilkolását. Azóta az abortuszok száma évről évre folyamatosan nő. Ez a szégyenteljes és gyilkos gyakorlat 1964-ben érte el csúcspontját, amikor 7 millió abortuszt hajtottak végre. Sajnos a Szovjetunió összeomlása után Ukrajna nem szakított ezzel a kommunista örökséggel, és a mai napig nem hozott olyan törvényt, amely megvédené polgárait a fogantatás pillanatától a természetes halálig. Ukrajna függetlensége óta több mint 30 millió művi abortuszt végeztek el.

Az abortusz legalizálása óta eltelt száz év alatt a társadalomban egy olyan mentalitás alakult ki, mely az abortuszt egyszerű orvosi eljárásnak tekinti. Ez a szemlélet jelentéktelennek tartja az emberi életet és a nő méltóságát, és a társadalomban a „halál civilizációját” terjeszti. Az abortív mentalitás nemcsak azokra vonatkozik, akik közvetlenül vettek, vesznek részt abortuszban, hanem az összes többi polgárra is. Romboló hatása sokrétű. Idézzük fel a Nobel-békedíjas szent, Kalkuttai Teréz anya szavait: „Ha elfogadjuk, hogy az édesanyák megölhetik méhükben saját gyermeküket, hogy tönkretehetik a testet, mely a testükből származik, az életet, ami a szerelmük gyümölcse, akkor miért lepődünk meg a körülöttünk tomboló erőszakon és terrorizmuson?” Mondjuk ki nyíltan: az abortusz tönkreteszi azokat, akik azt végrehajtják, tönkreteszi a családot, tönkreteszi az országot és a világot.

Megemlékezve erről a szomorú évfordulóról, mi, az ukrán katolikus egyház pásztorai a következő tanítással és felhívással fordulunk híveinkhez és minden jóakaratú emberhez:

Minden emberi élet a fogantatással kezdődik, és Isten szent ajándéka! „Te alkottad veséimet, Te formáltál anyám méhében. Magasztallak Téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt” – így dicséri a 139. zsoltár szerzője Isten alkotómunkáját. Ezek a szavak Isten népének a hitét fejezik ki, amelyre a bibliai antropológia épül. Szent II. János Pál pápa ezt a kérdést az Élet evangéliuma ünneplésének nevezi, amely Jézus Krisztus megváltó örömhírének középpontja (Evangelium vitae, 83).

Minden abortusz (műtéti és gyógyszeres: spirál és fogamzásgátló) Isten ötödik parancsának megsértését jelenti: „Ne ölj!”. „Az összes vétkek között, amit az ember az élet ellen el tud követni, a művi abortusznak olyan vonásai vannak, melyek miatt különösen is súlyos és kárhoztatandó. A II. vatikáni zsinat a csecsemőgyilkossággal együtt „utálatos bűncselekménynek” nevezi. (Evangelium vitae, 58; Gaudium et spes, 51). Aki ilyen cselekedetet követ el, súlyos bűnt követ el, és nem járulhat szentáldozáshoz a bűnbocsánat szentsége nélkül.

Ezen kívül mindaz, aki tudatosan támogatja, tanácsot ad vagy bármilyen módon segíti az abortusz végrehajtását, támogatja és fejleszti az abortuszipart vagy az abortusztörvényeket, illetve a kozmetikai iparban vagy bármely más iparágban az abortált gyermekek testrészeinek felhasználásával foglalkozik, kizárja magát a keresztény hitből és a saját üdvösségét kockáztatja!

Mit tehetünk mi, keresztények? Emlékeznünk kell arra, hogy az életvédelem a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen vívott küzdelem (vö. Ef 6). Ezért minden társadalmi tevékenységünket imádságnak és böjtnek kell megelőznie ezen a területen is.

Fejezzük ki továbbá bátorításunkat az alábbi kezdeményezésekhez:

Imádságos virrasztások a születendő gyermekek védelméért, valamint bűnbánati és vezeklő imák a születendő gyermekek ellen elkövetett minden bűncselekmény elkövetőiért. Különleges imádság ebben a helyzetben a szent rózsafüzér, mely emlékeztet bennünket arra a pillanatra, amikor a Boldogságos Szűz Mária méhébe fogadta a Megváltót! A lelkipásztori tevékenységek között szerepeljen a lelki örökbefogadás imájának népszerűsítése, az Isten Igéjén alapuló katekézis, Szent II. János Pál Evangelium vitae kezdetű enciklikájának elmélyítése és az Anyaszentegyház tanítóhivatala egyéb dokumentumainak megismertetése. Hirdessük az élet evangéliumát, a Megváltó szeretetének üzenete olyan erős és hatalmas, hogy képes gondolkodásunk megváltoztatására!

Ünnepeljük méltó módon a megfogant élet világnapját, március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét. Ez az ünnep Jézus fogantatásának, születése hírüladásának főünnepe.

Hozzunk létre családsegítő és tanácsadó központokat a nehéz élethelyzetbe került nők megsegítésére – hogy boldogan szülhessék meg gyermekeiket.

Igyekezzünk védeni az életet, mindenki a maga hivatásának és lehetőségeinek megfelelően.

Az orvosok legyenek hűek hivatásukhoz és tegyenek meg mindent az életmentés érdekében.

A politikusok és a társadalmi aktivisták tegyenek meg mindent azért, hogy az emberi életet törvény védje a fogantatás pillanatától a természetes halálig.

Felhívásunkkal az állami szervek valamennyi képviselőjéhez is fordulunk! Ukrajna alkotmányának 27. cikke szerint mindenkinek elidegeníthetetlen joga van az élethez. Senkitől sem szabad szándékosan elvenni az életét. Isten igéje, valamint a tudományos kutatások szerint is, az élet a fogantatás pillanatával kezdődik! Védjétek ezt a TÖRVÉNYT azok érdekében is, akik ezt a törvényt nem tudják saját életük védelmére alkalmazni, a legkisebb polgáraink érdekében, akik még az anyaméhben élnek!

Külön felhívást intézünk azokhoz, akik apává váltak: Ne feledjétek, hogy az új élet, akit anyja méhében hordoz, a ti gyermeketek is, akiért felelősek vagytok! Ne hagyjátok, hogy a gyermeket valaki megölje! Legyetek olyanok, mint Szent József, aki megvédte a Gyermeket és anyját Heródes gyilkos tervétől! Ez a ti apai hivatásotok!

Emlékezzünk a Megváltó szavaira: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket; mert ilyeneké az Isten országa” (Mk 10,14). Ez azt is jelenti: engedjétek, hogy megszülessenek, hogy meghallják az Evangéliumot, hogy megkeresztelkedjenek, belépjenek az Egyházba, az Eucharisztiához járuljanak, megismerjék Istent és azt, akit Isten elküldött – Jézus Krisztust (Jn 17,3).

A Boldogságos Szűz Mária, aki az Irgalmasság Anyja, akinek ünnepe november 16-án esedékes, s akinek méhében a Kisded Jézus megfogant, borítsa be Hazánkat anyai palástjával!

Lelkipásztori áldásunkat adjuk az élet védelmében és az élet evangéliumának hirdetéséért tett valamennyi erőfeszítésetekre. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében!

2020. november 16.

A római katolikus egyház püspökei Ukrajnában

Száz évvel ezelőtt legalizálták először a világ történetében az abortuszt. Mindez Lenin parancsára a bolsevik Oroszországban történt. A gyermekek anyaméhben történő meggyilkolásának törvényesítése a kommunista ideológia logikus következménye volt. A totalitarizmus ezen öröksége a szocializmus bukásával nem halt el, hanem az egész világon elterjedt.

Cikkünk a körlevelet elsőként közzétevő lengyelországi wPolityce.pl oldal írásának fordítása.

Fordította: Schaffler Orsolya
Forrás: wPolityce.pl
Magyar Kurír

Egyházmegyénkben rendszeresen szervezünk lelkigyakorlatot azon nők számára, akik megbánták, hogy nem adtak életet gyermekeiknek. Ezeken a lelkigyakorlatokon nagyon sokan tapasztalták már meg Isten megbocsátó szeretetének gyógyító erejét.

Jelentkezni folyamatosan lehet a Család és Élet Egyesületnél.
Email: nem.itellek.el@gmail.com
Tel: 050 546 4758 (Tünde)