Idén május 27-én, Szentháromság vasárnapján került sor a rahói Nepomuki Szent János plébániatemplomban a bérmálás szentségének felvételére, melyet Majnek Antal megyéspüspök szolgáltatott ki 10 érett korú rahói hívő számára.

A szentség felvételére Gál Jurij káplán atya egy éven keresztül odaadóan készítette fel a jelölteket. A szentmise elején a szülők köszöntötték Antal püspök atyát; a kőrösmezői és a rahói bérmálkozóktól egy pünkösdi Szentlelkes püspöki süveget ajándékoztak a főpásztornak.

Majnek Antal püspök prédikációjában a Szentlélek ajándékairól és a hit mindennapi megéléséről beszélt. A keresztségi fogadalom megújitása útán a püspök atya kiszolgáltatta a bérmálás szentségét, s megújította e szentség kegyelmét Surin Getti néninek, aki 75 évvel ezelőtt, Boldog Scheffler János püspök közvetítésével kapta meg a Szentlélek ajándékait bérmálkozása alkalmával.

A szentmise végén az újonnan megbérmáltak köszönetüket fejezték ki Antal püspöknek, Mikulyák László esperes atyának, Gál Jurij atyának, megköszönve az elmúlt időszakban végzett áldozatos munkájukat Krisztus Egyházának építéseben.

Reparuk Ildikó hitoktató, Rahó