Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a munkácsi székesegyházban online közvetítésen keresztül kapcsolódott be Ferenc pápa imájába Lucsok Miklós püspök, apostoli kormányzó, Pogány István plébános, valamint számos hívő. Oroszország és Ukrajna felajánlásának imáját magyar szentmise előzte meg, utána pedig ukrán nyelvű szentmise következett, így mindkét nyelvből számos hívő töltötte meg a templomot. A Szentatyával együtt az egyházmegye főpásztora is elimádkozta a felajánlást, melyet a jelenlévő hívek térdre borulva, csendes imádságukkal kísértek. Szinte tapintható volt az imában összekapcsolódott emberek egysége, akik a bajban Istenre bízták életüket, félelmeiket és szeretteiket, bizalommal könyörögtek Hozzá a békéért, melyhez Szűz Mária anyai közbenjárását is kérték.

A délelőtti magyar nyelvű szentmisén Lucsok Miklós püspök arról beszélt, hogy az Istennel való élet alapja: Istent hallgatni és igent mondani Neki, minden pillanatban. Mária is minden pillanatban igent mondott Istennek, pedig lehet, hogy tudta, Jézusra milyen halál vár majd. Ha nem tudjuk, mit tegyünk, álljunk meg, kérdezzük meg Istent, és ha meghalljuk, mit kíván tőlünk, mondjunk rá igent. „Ebben a zavaros, fájdalmas, háborús időben, amiben most élünk, bizonyára sokaknak megrendült a szíve: Istenem, most mit csináljak? Mitévő legyek? S meg kell hallanunk, mit szól hozzánk az Isten: imádkozzál, térj meg, bízzál Bennem, szeress. Isten mindig válaszol a szívünkben, mit tegyünk.”

Nem tudjuk, hogyan történt, hogy Jézus megfogant Mária méhében – folytatta, a lelki adoptálás témájára térve –, de megtörtént, mert Mária hitt. Ugyanígy imádságunkkal, áldozatunkkal mi is hozzájárulunk annak az ismeretlen gyermeknek a megszületéséhez. A háborút illetően is sokszor azt kérdezzük: „Mit tehetek én?” Imádkozzál! Nagyon sokan imádkozunk most. Nálunk nincsenek harcok, kijárási tilalom, este is összejöhetünk a templomban, imádságokat, virrasztásokat tartunk folyamatosan. Valaki megkérdezheti: és ez segít? Igen, ez segít. Mert ha megnyitjuk a szívünket Jézus világosságára, Jézus erejére, akkor teret adunk a Jó Istennek, hogy ő működjön általunk, az Ő világosságával. Ez történik minden szentmisén is. Mi nemcsak befogadjuk a kegyelmet, hanem megadjuk a teret Istennek, hogy működhessen az Ő világosságával. Azért ajánljuk fel minden imánkat, minden szentmisénket is, hogy mihamarabb befejeződjön ez a háború, és békesség jöjjön az országra. Amikor lámpát gyújtanak, eltűnik a sötétség. Amikor imádkozunk, amikor megbánjuk és meggyónjuk bűneinket, növekedünk a világosságban és a kegyelemben, és körülöttünk is növekedik ez.

Az Istennel való élet alapja: Istent hallgatni. Gondoljuk meg, kire hallgatunk: Istenre vagy a félelmeinkre? Mert sokszor a félelmeink irányítanak minket. Ha félelmeink diktálnak nekünk, és nem halljuk, Isten mit mond nekünk, akkor a félelmeink fognak uralkodni rajtunk. Sokan aggódnak most a háborúban lévő fiaik, férjeik miatt. Tudnunk kell Isten szeretetére bízni őket. Minden embernek be kell töltenie saját hivatását, és nem félelemmel nézni még a halál szemébe sem, hanem bizalommal és hittel, hogy, mint Jézus, ő is feltámad.

Azért van hely itt a földön a bűnnek, a gonosznak, mert az emberek nemet mondanak Istennek és igent mondanak a bűnnek. Miért is történik annyi abortusz is? Mert az ember nem hallgatott Istenre, nem figyelt a parancsolataira: Ne ölj! „Ne ölj, ember; nem azért teremtettelek, hogy magadnak élj. Azért teremtettelek, hogy szolgálj, és fogadd be a gyermekeidet, szüld meg és neveld fel őket.” Aki elveszíti az életét, illetve Istenre bízza magát, igent mond Neki, áldásban éli le az életét. Ezért minden család egyik legfontosabb feladata: vállalni a gyermekeket, vállalni azt a nagy ajándékot, amellyel a Jó Isten megajándékozta a férfit és a nőt.

Az esti szentmisén, a felajánlás után Miklós püspök arra figyelmezette a híveket: nemcsak Oroszországot és Ukrajnát, hanem magunkat is fel kell ajánlanunk Istennek és Mária Szeplőtelen Szívének, mert nem ajánlhatunk fel Istennek valakit, ha mi nem adtuk oda magunkat Neki, és nem valósítjuk meg ezt minden egyes nap.

Ezután egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődött. Munkácson három éve folyik egész napos szentségimádás székesegyházunk Szent József-kápolnájában, melynek része az első pénteki éjszakai virrasztás is az Oltáriszentség előtt. A háború kitörése óta a hívek hetente tartják a virrasztással egybekötött szentségimádást, hogy ilyen módon is a békéért könyörögjenek.