Május 24-én ismét lelki napot szervezett a Szent Anna Karitász Beregszászban, a római katolikus plébánián. A találkozó apropója a Szűzanya, a Béke Királynője ünnepe volt. Egy szép alkalom arra, hogy a karitász dolgozói, az önkéntesek és minden érdeklődő közösen imádkozzanak a várva várt békéért, valamint együtt köszöntsék Szűz Máriát, hiszen május az a hónap, amikor különösképpen kérjük az ő közbenjárását.

A lelkinap vezetője Majnek Antal, a Munkácsi Egyházmegye nyugalmazott megyéspüspöke volt. Először a reggeli szentmise prédikációjában szólt az egybegyűltekhez. Mivel a lelkinapon elsősorban a karitász dolgozói és önkéntesei vettek részt, ezért a legelején a szeretetszolgálat fontosságát emelte ki, majd Szűz Mária életének állomásait és a Szentlélek szerepét vázolta fel Mária életében, valamint a mi életünkben. Végül hangsúlyozta, hogy a békétlenség az életünkben ott kezdődik, amikor megfeledkezünk az Istenről, engedetlenekké válunk. A béke pedig akkor érkezik meg, ha hallgatva szavát, azt cselekedjük, amit mond. Ezt ószövetségi példákkal is alátámasztotta: amikor a választott nép nem hallgat a proféták szavára, akkor elesik, amikor engedelmes, akkor fejlődik. Aki Jézussal köti össze az életét, az győzedelmeskedik – összegezte végül.

A szentmise után az egybegyűltek átmentek a Pásztor Ferenc Közösségi Házba, ahol Antal püspök egy előadás keretében folytatta gondolatait. Beszédének alapja Jeremiás próféta könyve volt. Ő volt az a próféta, aki rengeteget szenvedett, hiszen küldetése szinte végig a háborúban zajlott. Jeremiás elejétől kezdve hangoztatta, hogy a zsidó nép győzhetne a túlerőben lévő ellenség felett is, de ehhez az Isten egyetlen dolgot kért: „térjetek meg!” Antal püspök felhívta a figyelmet arra, hogy a megtérés két részből áll: először felismerjük, hogy rossz úton járunk és a szakadék felé haladunk, majd a felismerés után következik a jó útra lépés. Ezután a történelemből és a szentek életéből hozott fel olyan példákat, amikor egy-egy jó útra lépés megváltoztatta a történelem vagy egy életút menetét.

Az előadás után a résztvevők kisebb csoportokban, szűkebb körben beszélgethettek a hallottakról. Elmondhatták saját tapasztalataikat, ezzel megerősítve és bátorítást adva egymásnak.

Ezt egészítette ki a zenés áhítat Rácz István benei plébános vezetésével, melyen együtt dicsőítettek az Urat, és adhattak hálát a tartalmas délelőttért.

A finom ebéd után a program zárásaként a karitász munkatársai májusi ájtatosságon vettek részt a templomban.

Fehér Rita (Forrás: Kárpátalja.ma)

Videó: Veritas, TV21Ungvár