Május 19-én, miközben a Római Katolikus Egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepelte, a Szolyvai Szűz Mária Mennybemenetele plébániatemplomban egy különleges eseményre került sor: a szolyvai születésű Ulmann Edit Mária nővér örökfogadalmat tett a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek rendjében.

A szentmisét Lucsok Péter Miklós OP megyéspüspök mutatta be a helyi, többek között a város görögkatolikus lelkészeivel, valamint Ukrajna más megyéiből és városaiból érkezett papjaival együtt. Jelen voltak a helyben szolgáló szalvatoriánusok, az Isteni Ige Társaságának tagjai, domonkos rendi szerzetesek, ferencesek, kapucinusok és egyházmegyés papok.

Az örökfogadalom-tételre Edit nővér Ukrajnában élő rendtársai is megérkeztek, továbbá részt vettek az ünnepen a régóta Szolyván szolgáló Szeretet Leányai Társulat tagjai is.

Miklós püspök szentbeszédében felhívta a figyelmet a harmadik Isteni személyre, a Szentlélekre, és azt is hangsúlyozta, hogy milyen ereje van az imában való állandó jelenlétnek.

„Különösen ebben a szenvedéssel teli időszakban Jézus azt mondja: a Békesség Lelkét adom nektek, a Szentlelket! Azt a Lelket, aki zarándokutatokon, a nehézségek közepette megvigasztal jelenlétével; azt a Lelket, aki elvezet a teljes igazságra… A Szentlélek be akar tölteni bennünket jelenlétével. A Szentlélek az a személy, aki bennünk akar élni.  Be kell engednünk, be kell fogadnunk Őt. Testvéreim, ez mindegyik pillanatban megtörténik. Most is éppen befogadjuk a Szentlelket. Befogadjuk Isten szeretetét, Isten erejét. Maga a Szentlélek jön el hozzánk” – hangsúlyozta a püspök.

Visszaemlékezett arra is, hogy a tanítványok miként ültek zárt ajtók mögött Jézus feltámadása után. A félelem miatt való elzárkózás annak a jele, hogy saját magunkra hallgatunk. De a Szentlélek Jézushoz vezet bennünket. „Jézus felszabadít bennünket! Félelmeinkből csak Jézus Krisztus szabadíthat ki minket. Akkor bízhatjuk rá életünket, ha elhisszük, hogy Ő legyőzte a világot, a bűnt és a sátánt. Félsz a jövőtől? Kérdezd meg saját magadtól, hogy hol van most Jézus? Miért van zárva a szíved? Miért? Kérd a Szentlelket, hogy segítsen neked megnyílni, elhinni azt, hogy Jézus veled lesz a szenvedésben. A Szentlélek óvjon téged és védjen meg a gonosz lélektől.”

Az ember nyugtalanságára hozott példa után Miklós püspök feltette a kérdést: „Mennyit imádkozol? Majd a saját tapasztalata által biztatott arra, hogy imádkozzunk Szűz Máriához. „Az ima által eltelünk Szentlélekkel. (…) Hát nem az a kereszténységünk értelme, hogy Istennek szenteljük magunkat?” – folytatta, majd Edit Mária SSPS nővér példáját hozta fel: „Ő úgy döntött, hogy teljesen Jézusnak adja magát, hogy meghal a világnak és feltámad az Ő szeretetével való találkozásból. Ma érted imádkozunk, testvérünk. Hogy a te szíved teljen meg örömmel, szeretettel és békével, hogy éld át a teljes egységet és örömet, mely a Jézussal való kapcsolatodból fakad. Éljen benned az öröm, és ez az öröm és a béke győzze le gyengeségeidet, a bűnt és a félelmet, hogy saját életeddel a Szentlélek valóságos jelenlétéről tegyél tanúságot” – összegezte a munkácsi megyéspüspök.

Ezután következett az örökfogadalom-tétel szertartása, majd a szentmise az áldozat liturgiájával folytatódott.

A Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek egy római katolikus női szerzetesrend, melyet Szent Arnold Janssen, Boldog Helena Maria Stollenwerkkel és Boldog Josepha Hendrina Stenmannssal hoztak létre 1889-ben, a hollandiai Steylben. A Verbita rend női ága.

A Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek 1991 óta vannak jelen Ukrajnában, ahol 4 közösségük van: Boriszpilben, Kijevben, Verbovecen (Vinnicai megye) és Hmelnickijben. Szent Arnold Janssen először a férfi ágat alapította meg Isteni Ige Társasága néven, ők a verbita szerzetesek, Ukrajnában két plébánián szolgálnak, majd pedig a két női ágat: A „Blue sisters”-t, Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek rendjét, majd a „Pink sisters”-t, a Szentlélek Szolgálói Örökimádó Nővérek rendjét, akik a missziós munkát háttérimával kísérő, kolostorban, szemlélődő életet élő szerzetesnők.

 

Resetár Tetjana írása alapján

Fordította: Fehér Rita

Fényképek és videó: Veritas