Templom épül Terebesfehérpatakon Szent Pio atya tiszteletére

2011. szeptember 5-én, papi találkozó keretében, áldotta meg egyházmegyénk főpásztora, Majnek Antal püspök, a terebesiek épülő templomának alapjait. A templom épülésének megkezdésével az itt élő, zömében magyar anyanyelvű római katolikusok talán több évszázados álma valósul meg, hogy saját templomuk legyen.

A 18. században számos magyar és német család telepedett le a környéken, az 1850-es és 1890-es években pedig az olaszországi Trento provinciából jöttek ide vendégmunkások, akik közül sokan itt is maradtak, itt telepedtek le, kötöttek házasságot, alapítottak családot. Az olaszok betelepedésével jelentősen megnőtt a római katolikus közösség is.
A 19. században a római-  és görög katolikusok közösen építettek egy fatemplomot, amelyet felváltva használtak. 1947-ben, a kommunista időszak beköszöntével a görög katolikusokat likvidálták, a templomot elvették és a pravoszlávoknak adták, a római katolikusokat pedig kitették templomukból. Híveink évtizedeken keresztül a Kruhli falurészben lévő kis temetőkápolnában gyűltek össze nagyobb ünnepek alkalmával, vagy Rahóra jártak templomba. Plébános csak húsvétvasárnap jött az éj leple alatt pászkát szentelni.
A rendszerváltás után a római katolikusokat – hosszú utánjárás és kérés után – az ortodoxok beengedték templomukba, hogy vasárnap misézhessenek.
Közösségünk az elmúlt húsz esztendőben több alkalommal is felvetette egy saját templom építésének lehetőségét, de ez egészen 2011-ig váratott magával. Az esztendő elején a lelkes hívek egy csoportja azzal kereste meg lelkipásztorukat, hogy legyen segítségükre egy templom építésnek elindításában. 2011. júliusában megvásároltuk a telket, amelyen rövid időn belül elkezdődtek a munkálatok, amelyek előkészítették a templom fundamentumának letételét. Az alapokat 2011. augusztus folyamán kiásták és szeptember 3-án el is készült a templom fundamentuma. A telket és az alapot 2011. szeptember 5-én áldotta meg Majnek Antal munkácsi püspök. A szentmisén a püspökön és a két helyi lelkipásztoron kívül az egyházmegye papjai is jelen voltak.
A hívek döntése alapján minden római katolikus a templomépítés ideje alatt egyhavi jövedelmét ajánlja fel a templomépítésre. A templom pártfogójának Pietrelcinai Szent Pio atyát választották.
A munkálatok kora tavasszal folytatódnak, hogy 2012. szeptember 23-án, Szent Pio atya liturgikus ünnepén a templomot fel lehessen szentelni. A hívek lelkesedés nagyon nagy, önkéntesekként jöttek dolgozni az előkészületi munkálatok és a fundamentum elkészítésekor, ami nagyon lényeges, mert ez is bizonyítéka annak, hogy ők maguk is akarják ezt a templomot. Az asszonyok felváltva készítették mindennap az ebédet a dolgozó férfiak számára.
Adományokat szívesen fogadunk a templomépítéshez.

A terebesi hívek

 

 Tekintse meg a képgalériát is:

 [imagesizer path=”images/stories/terebes-2011″ width=”150″ class=”imgsizer”]