A rahói és kőrösmezői plébánia életéből

Több fontosabb esemény is történt egyházközségeink életében augusztus és szeptember folyamán. Egyházközségeink egyik legfontosabb eseménye volt a zipserei Nagyboldogasszony kistemplom újramegáldása. A kis kápolna, amely a 90-es években két alkalommal is lett bővítve, 1933-ban épült fel.

Eleinte csak nagyobb ünnepek alkalmával járt a kápolnába lelkipásztor misézni, de a szovjet idő beálltával, nem csak ez maradta el, hanem veszélybe került még a kápolna megmaradása is. A hívek azonban nem engedték, hogy ez bekövetkezzen és minden lehetőségüket megmozgatva védték templomukat, amelyet a rendszerváltás után újra birtokba vehettek. Először csak nagyobb ünnepeken, majd minden vasárnap, napjainkban pedig már hetente több alkalommal is van szentmise a kistemplomban. 2010-ben kezdtük el a kápolna külső és belső felújítását, valamint két oltár építését. Nagyboldogasszony ünnepén egyházmegyénk főpásztora, Majnek Antal megyéspüspök áldotta meg a felújított templomot és az új tabernákulomot.  
Szent István ünnepének előestéjén tartottuk a rahói templom kisbúcsúját. Egyházközségünk meghívott vendége Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök volt. Püspök atya szentbeszédében rámutatott a krisztusi útra, amelyet nekünk is követnünk kell, ha István király méltó utódai akarunk maradni. A szentmise keretében Püspök atya megáldott az új kenyeret. A templomi ünneplés után a járási hivatal nagytermében a nagydobronyi Hímes Táncegyüttes műsorában gyönyörködhettünk.
Az új kenyér megáldása immáron minden egyházközségünk ünnepe, de a szvidoveci hívekét szépítette Milcsevics Gáspár és Berta, vagyis ahogy mi ismerjük Gazsi bácsi és Bertus néni aranylakadalma. A szentmise után a jubiláló házaspár László atya jelenlétében megújította házassági ígéretét, majd áldásban és egy emléklapban részesültek.
Régen azt mondták, hogy egy újmisés áldásért, még egy csizma elkoptatása sem kár. Ma már nem kell többszáz kilométert megtenni egy áldásáért, mert az áldást osztó „házhoz jön”. Így történt ez augusztus utolsó vasárnapján. A helyi atyák meghívására nálunk mutatott be szentmisét és osztott primiciás áldást Kavscsuk András újmisés atya, aki az ungvári plébánián teljesít kápláni szolgálatot.
A tanév megkezdésével egyúttal megkezdődött az új hitoktatási év is. Szeptember eslő vasárnapján minden egyházközségünkben Veni Sancte szentmise volt. A lelkipásztorok, László atya és Sándor atya megáldották a gyermekek által hozott tankönyveket, felszereléseket, majd magukat a gyermekeket is. Kőrösmezőn az ünneplést emelte, hogy Sándor atya 3 új ministránst vezetett be az oltárszolgálatába. A szentmise keretében a jelöltek, karjukon az új ministránsruhával az oltár elé járultak, majd a megáldás után, idősebb társaik segítségével felöltöttek a ministránsruhát, és a szentmise hátralévő részében már ők teljesítettek szolgálatot az Úr oltáránál.
Szintén szeptember első vasárnapján volt a bodgáni templom Kisboldogasszony napi búcsúja. A szentmise főcelebránsa Rácz István técsői plébános volt. Az atya szentbeszédében kiemelte, hogy Mária-népe mindig számíthat Égi édesanyjának oltalmára és pártfogására, ameddig a Fia által mutatott úton jár. A szentmisére szép számmal érkeztek hívek a környező egyházközségekből. A liturgiában a zipserei egyházközség kórusa szolgált. A szentmise ünnepi körmenettel folytatódott, majd pedig az ideérkezett zarándokok a bodgániak vendégszeretetét tapasztalhatták meg a terített asztal mellett.
Ezzel még nem ért végett „Kisasszony” ünnepe, hiszen szeptember 8-án a szvidoveci templom 5. búcsújára került sor. A templomot 2007. szeptember 8-án szentelte fel Majnek Antal püspök. Az idei ünnepi szónok, és a szentmise főcelebránsa, egyházközségünk egykori lelkipásztora, Béres István atya volt. Gondolataiban az atya emlékeztette bennünket, hogy a világban milyen nagy és fontos események vannak, amelyek felforgatják a világ és a történelem menetét, de ezeknél sokkal fontosabb és jelentősebb esemény volt, Isten Szent Anyjának születése a maga csendességében. Az ünnepi körmenet a régi kápolnánál fejeződött be szentségi áldással. A hívek szeretetlakomára hívták az ideérkezett zarándokokat. A szentmisét követően Mikulyák László plébános többévtizedes szolgálatuk elismeréseként köszönő okleveleket adott át Krampatics Mária, Milcsevics Berta és Bakkai Gáspár részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak az új templom építéséhez, s most megköszönve Istennek a segítséget, átadják a stafétát a fiatalabb nemzedéknek.

A rahói plébánia
 
Tekintse meg a képgalériát is:
 
 [imagesizer path=”images/stories/raho-esemenyek-2011″ width=”150″ class=”imgsizer”]