Annak ellenére, hogy munkaidőben került rá sor, számos érdeklődő részvételével tartották meg június 1-jén Munkácson az Élet menetét. Különböző keresztény felekezetek papjai, lelkészei és hívei vettek részt rajta, akik a nyilvánosság előtt is fel akarták hívni a figyelmet a keresztény értékekhez való ragaszkodásra.

A menet a város középpontján haladt végig, ötletes, figyelemfelhívó rigmusokat ismételve, melyek mind ugyanarról szóltak: egészséges, hagyományos családmodellel lesz csak egészséges és erős maga az ország is. Idén először ugyanis nemcsak a magzati életért indult el a menet, hanem az elmúlt évben felerősödő genderelmélet és az egynemű kapcsolatok társadalmi elismertetésének kísérlete ellen is, melyek az elmúlt hónapokban sokakban keltettek megütközést és felháborodást. A tiltakozással, sok ezer ember által aláírt petícióval sikerült egy készülő törvénytervezetet is visszavonatni, ám a veszély nem múlt el: bizonyos köröknek érdekük, hogy ezt a természetidegen gondolkodást rákényszerítsék az emberekre. Ezért is fontos felhívni a figyelmet a tendenciára, tudatosítani azt az emberekben, és ezzel is küzdeni ellene.

A program a Szent Cirill és Metód szobornál folytatódott. Először gyermekek köszöntötték műsorral a jelenlévő édesanyákat és édesapákat, majd először a munkácsi városi tanács titkárának, Ivan Manyak kapott szót. Mint mondta, az Élet menetére kilencedik alkalommal került sor. Megjegyezte, a város vezetősége mindent megtett és továbbra is meg fog tenni a gyermekek és a fiatalok jogaiért, valamint a család jogaiért is, hiszen a gyermek a családban formálódik erkölcsileg és lelkileg.

A genderideológia problémájáról Vaszil Kopin atya beszélt; kritikával illette, hogy az elméletet be akarják vinni a törvényhozásba. Vira Fegyiva tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a genderpolitika már az oktatási rendszerben is megjelent, s mindenkit arra kért, e maradjanak közömbösek, hanem ragaszkodjanak az erkölcsi értékekhez, melyeket a család őriz. Mindenki felelős a gyermekekért, akik abban a társadalomban élnek, melyet a felnőttek építettek fel.

A különböző felekezetek képviselői hitet tettek amellett, hogy a törvényhozás szintjén is meg kell őrizni a családot mint egy férfi és egy nő szövetségét. Ahogy a folyó vize sok kis patakból tevődik össze, az állam is családokból áll. Ezért kötelessége, hogy gondoskodjon a családok védelméről, mint olyan szövetségről, melyre Isten áldását adta.

Sasik Milan görögkatolikus püspök felszólalásában arra tért ki, hogy az itt elhangzottak aggodalmunkat, ugyanakkor bizalmunkat is kifejezik Isten felé. Tudjuk, az elmúlt évszázadban hogyan támadta két ideológia is az egyházat: a nácizmus és a kommunizmus, de az egyház továbbra is él, mivel a hitet továbbadták a családokban. Most pedig azt látjuk, hogy a családot mint intézményt támadják; ilyen támadásra még nem volt példa a történelem folyamán. „Mindenkit kérek, imádkozzon otthon és közösségben is azokért, akik az országban a törvényhozásért felelősek” – buzdított a püspök.

A jelenlévők közösen elimádkozták a Miatyánkot magyarul, oroszul és ószlávul. Végül Vaszil Kopin atya felolvasta a munkácsi keresztény egyházak tanácsának beadványát, mellyel Andrij Baloga polgármesterhez és Ukrajna legfelsőbb vezetőihez akarnak fordulni, hogy az alkotmánymódosítást a keresztény értékek figyelembevételével hajtsák végre.

Tetjana Reshetar cikke alapján: Pápai Zsuzsanna