Pásztor Ferenc Emlékünnepség Beregszászban

Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Atyám előtt.
A Beregszászi Római Katolikus Egyházközségben immár több éve nagy tiszteletadással emlékeznek meg Pásztor Ferenc mártírhalált halt plébánosról. Boldoggá avatásának folyamatát szeretnék elindítani a hívek, amihez elengedhetetlen emlékének őrzése és a hozzá intézett imameghallgatások. Az egyházközségben tavaly szobrot avattak tiszteletére és az épülő közösségi házukat is Pásztor Ferencről nevezték el.

Október 15-én, halálának évfordulóján emlékünnepséget rendeztek tiszteletére, ezzel is megismertetve példaadó életét, áldozatkészségét.A rendezvényen jelen volta beregszászi magyar konzulátus képviseletében Bozsik Béla konzul, aki köszöntőjében Pásztor Ferenc életét példaképként állította az egybegyűltek számára, aki a hitéért halt meg, és a megpróbáltatások idején is kiállt a kárpátaljai magyarságért. Jelen volt továbbá Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, Majnek Antal megyéspüspök, valamint Michels Antal Budapest-Józsefvárosi plébános, egykori beregszászi plébános.
Az emlékünnepség a Pásztor Ferenc életéről és munkásságáról készült kiállítás megnyitójával kezdődött, majd Szendrey Anita, a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolahallgatója mutatta be az általa gyűjtött és összeállított anyagot.
Pásztor Ferenc a felvidéki Dobóruszkán is szolgált, így az egyházközség erre az alkalomra vendégül hívta a felvidéki településről Weiszer Attila plébánost és a dobóruszkai híveket, hiszen Pásztor Ferenc személye összeköti a két plébániát. A két egyházközség a jövőben szeretne szorosabb együttműködést, valamint testvérplébániai kapcsolatot kiépíteni. Weiszer Attila plébános előadást tartott Pásztor Ferenc Dobóruszkán töltött éveiről.
Az ünnepség következő részében megemlékező misét celebrált Majnek Antal püspök atya, melynek végén második alkalommal kerül átadásra a Pásztor Ferenc Emlékplakett. A Pásztor Ferenc Alapítvány 2013-ban hozta létre a díjat, melyet olyan személyek számára adományoznak, akik sokat tettek a mártírhalált halt plébános emlékének éltetéséért. Tavaly a díjat egykori plébánosuk, Bohán Béla atya kapta, idén pedig Michels Antal plébánosnak adományozták, aki fáradhatatlan munkájával a Beregszászban eltöltött 3 éve alatt belekezdett egy álom megvalósításába, a Pásztor Ferenc Közösségi Ház és Plébánia létrehozásába. Őt szerették volna méltatni ezzel a plakettel és egyben köszönetet mondani neki a bátorságáért és a kapott inspirációkért.
A rendezvény közös imával és koszorúzással zárult.

 

Jakab Annamária