Aranymise Beregszászon

Bohán Béla atya aranymisésAugusztus 1-én a beregszászi r.k. templomban tartotta Bohán Béla beregszászi plébános aranymiséjét. A pappászentelésének 50. évfordulóján jelen volt Majnek Antal püspök, a Munkácsi Egyházmegye magyar papjainak egy része. Béla atya 1989-ben érkezett missziós szolgálatra Magyarországról, az Egri Főegyházmegyéből Kárpátaljára. Első állandó megbízását Rahón és környékén kapta, ahol közel másfél esztendőt töltött el, majd pedig ungvári plébánossá nevezték ki. Tíz évet szolgált Ungváron és környékén, majd 2001-ben mint beregszászi plébános folyatta papi szolgálatát a beregszászi egyházközségben, ahol jelenleg is tevékenykedik.Petenko Miron és Kvascsuk András diakónusokkal

A szentmisében Béla atya visszaemlékezett arra, hogy hogyan érkezett a vidékre, milyen helyzet fogadta, és hogy mennyire nagy szeretettel várták a hívek a papot. Valamint kiemelte, hogy Kárpátaljára kerülésének imaháttere is volt, rámutatott arra hogy a Jóisten hogyan igazgatta útjait papi élete során embereken, eseményeken keresztül.

A szentmise végén a püspök atya, a papság majd a hívek aranymisés áldásban részesültek, majd az ünnepség a plébánián folytatódott ünnepi agapé keretein belül.

Beregszászi egyházközség