Lektoravatás Munkácson

Július 27-én Majnek Atal püspök négy férfit avatott lektorrá a munkácsi székesegyházban. Az új lektorok Munkácson, Homokon és Koncházán működnek. Plébánosuk ajánlására egyházunk most ünnepélyesen is megbízta őket

azzal a feladattal, amit eddig is végeztek: a szentmiséken ők olvassák fel az Isten Igéjét. Az idén további négy lektor avatására is sor kerül