20 esztendő a bibliai apostoli szolgálat szellemében
A Técsői Szent István Karitász Alapítvány Jubileuma

1992. november 19-én alapította Papp Anikó ferences nővér a Técsői Plébánia Karitászát. Akkor alig hat fővel kezdődött meg a munka, amely az évek során, főleg pedig az 1998-as és 2001-es árvíz következtében intézményesült, és terjedt ki tevékenysége már nem csak a plébánia, hanem Técső és a járás területén elő szegényekre, rászorulókra.
20 év hosszú idő, Isten jóságát nagyon sokszor lehetett megérezni a reménytelennek tűnő helyzetekben, a segítség után kinyújtott emberek hálás szemében. 2012. november 19-én, Szent Erzsébetnek, a karitatív szeretet védőszentjének ünnepén, éppen ezért gyűltünk össze városunk templomában, hogy hálát adjunk a Jóistennek, ezalatt a két évtized alatt kapott kegyelmekért.
Ünnepi szentmisénk főcelebránsaMajnek Antal püspök úr volt, aki az esperesi kerület és a nagyszőlősi ferences rendház papjaival együtt mutatta be a szentmisét. Püspök atya szavaiban hálát adott a Mindenható Istennek elsősorban nagy magyar Szentünkért, Erzsébetért, akinek a szeretet szolgálata nem csak magyar nemzetünk körében nagyon népszerű, hanem egyre nagyobb teret hódít a világ minden részében, valamint azokért az emberekért, akik ma is felismerik Erzsébet lelkületét és folytatni kívánják az ő életművét, a szegények, rászorulók segítésében.
A szentmise után előbb a bustyaházi Szent Erzsébet óvoda gyermekei tartottak egy kis műsort, majd id. Mikulyák László, a karitász igazgatója – akinek Majnek Antal megyéspüspök az egyházmegyei búcsú alkalmával a Szent Márton Palástja Díj – Pro caritate emlékérméjét adományozta – mutatta be az Alapítvány 20 éves munkáját, összegezve azokat az eseményeket, amelyekkel foglalkozik az alapítvány, valamint az elért eredményeket, amelyek kézzelfoghatóan mutatják be a Karitász életképességét, s fontosságát Técsőn és környékén. Mikulyák László köszönetet mondott azoknak a jótevőknek, akik hosszú évek óta segítik az intézmény munkáját, a rászorulók megsegítését. Rácz István plébánossal együtt, köszönő okleveleket adott át, a Karitász életében legfontosabb személyeknek – Majnek Antal püspök atyának, agykori plébánosunknak, Papp Anikó nővérnek, Fülöp Valéria egykori Karitász-igazgatónak és Kaszó Klára egykori főmunkatársnak, majd egy-egy oklevéllel és virággal köszönték meg a támogatók sokéves közreműködését, és a munkatársak aktív munkáját, akik nélkül a Karitász csak intézmény maradna, és veszítene a személyes kapcsolatból a rászoruló és szegény emberekkel.
Az ünnepségről senki sem távozott üres kézzel, mert mindenki kapott ajándékba egy Szent Erzsébetet ábrázoló szentképet és egy emlékképet a 20 éves jubileumról.
Az ünnepség agapéval végződött, ahol Tóth István főkonzul köszöntötte a Karitász munkatársait.
Istennek legyen hála a 20 esztendő alatt kapott ajándékokért, kegyelmekért.

Técsői Karitász