A természet gyakran ihletet ad, örömöt és esztétikai élvezetet nyújt számunkra. Néha a természet iránti lelkesedésünket abban éljük meg, hogy ellátogatunk egy-egy szép helyre, lefényképezzük azt és közzétesszük a közösségi oldalakon. És mi történik olyankor, amikor ellátogatunk szeretteink sírjához? A környezetről és a holtak tiszteletéről osztja meg gondolatait az Ungváron szolgáló Tokár Valentin ferences szerzetes.

Minden ember, lakhelyétől, nemzetiségtől, felekezettől függetlenül Földnek nevezi bolygónkat. Az élet és a különböző tényezők összhatását az ökológia nevű tudomány tanulmányozza. Az ökológia szó a görög „oikosz”-ból ered, ami házat, lakhelyet, tartózkodási helyet jelent. Tehát az ökológia az otthonkezelésről szóló tudomány. Felmerül a kérdés: ki építette a házat? A Szentírás első oldalain olvashatjuk, hogy Isten teremtette a világot. Sőt, mi több: az Isten az embert is bevonta a teremtés folyamatába. Azt kérte tőle, hogy vegye uralma alá a Földet. Az Isten tehát rábízta az emberre, hogy gondozza és fenntartsa teremtményeit a Földön.

Akkor miként fogja fel az ember a természetet? Az ember számára a természet az elsődleges élőhely, a természetnek köszönhetően maradhat életben. De vajon emlékszik-e arra az ember, hogy a természet is Isten ajándéka?

Jelenleg az emberiség a természettől függ, a természet állapota pedig nagyban az embertől függ. A természeti körülmények romlanak, ha a levegő, a víz szennyezetté válik. Ha az ember mindig eltakarítaná maga után a szemetet és tisztelné a természetet, akkor minden másképp alakulna.

Sok kárt okozunk például azzal, ahogyan bánunk a háztartási és növényi hulladékkal. Sajnos az ökológiai szervezetek erőfeszítései, az egyházi vezetők, a sajtó felszólalása ellenére minden városban, faluban gyakori szokás az avar és a háztartási hulladék égetése. Különösen ősszel, a szüret után időszerű ez a kérdés. Az ilyen személyek tudatosan vagy tudattalanul a „Ne ölj” Isten törvényének megsértőivé válnak. Az avarégetéssel beszennyezik a levegőt, és az ember számára rengeteg veszélyes anyagot juttatnak a levegőbe.

Gyakran előfordul, hogy a felelőtlen emberek gondolkodás nélkül nem csak növényeket égetnek, hanem az egészségre káros műanyagból készült háztartási hulladékot is.

A műanyag és a szintetikus anyagok égetése a temetőkben rendkívül káros az egészségre. Ha hallgatunk a reklámokra és a hamis megérzésekre, akkor a sírok díszítéséhez megvásároljuk a szintetikus koszorúkat és virágokat.

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén, valamint november 2-án, Halottak napján ellátogatunk elhunyt szeretteink sírjához a temetőbe. Ne szennyezzük be a sírokat műanyag virágokkal és koszorúkkal! Elhunyt szeretteink számára sokkal fontosabb a sírnál vagy a szentmisén a templomban elmondott ima.

Tiszteljük Isten ajándékát, Otthonunkat, a Földet! Ha vigyázunk rá, a megfelelő időben meghalljuk majd Urunk hangját: „minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”