A tudomány hatalma

profeszorA fenti címmel tartott előadást Kellermayer Miklós, a Pécsi Tudományegyetem professzora Beregszászban október 23-án.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szervezett előadás elején Popovicsné Palojtay Márta, a Család és Élet egyesület vezetője a lelki és testi gyógyulás összefüggéseiről tartott rövid előadást.

Mint mondta, a belső lelki gyógyulás egy megkerülhetetlen kérdés, melynek működését kevesen ismerik (el). Az előadás során több példát hallhattunk arra, hogy egyes emberek mély fájdalom és betegség után hogyan értek el testi és egyben lelki nyugalmat, nyerték vissza egészségüket. Mindezt az Istenbe vetett bizalommal és hittel érhették el.
Ugyanezt a transzcendens kapcsolatot hangsúlyozta Kellermayer Miklós professzor is, aki jelen világunk legfőbb bajának a tudomány és az istenhit szétszakadását nevezte meg. S ebben a folyamatosan romló világban a gyógyuláshoz szükséges energiát sem vehetjük a természetből, hiszen az ember lassan mindent kimerít. Egyetlen megoldás maradt: az Istentől kapott energia felhasználása, melyet elsősorban a gyógyításra kell fordítani. Előadásában a tudományt és a világ igazságait két oldalról közelítette meg. Ezek egyike az általunk feltárt igazságok, a törvények és törvényszerűségek, míg a másik része a szavakban kinyilatkoztatott igazságok tára. S a két igazság szintén isteni egységben kapcsolódik össze. Ezt a gondolatmenetet folytatva beszélt a világi és a transzcendens erő hatalmáról, a hitről, mely különös és hatalmas dolgokra képes életünkben.
A Szent Márton Egyesület szervezésében megvalósult rendezvény végén a jelenlévők kérdéseket is tehettek fel az előadóknak, illetve megoszthatták az előadás során felmerült gondolataikat.

 

Gál Adél
Kárpátalja.ma